ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÝ 12 - TRƯỜNG THPT YÊN THẾ - BẮC GIANG 2016 - lần 2SỞ GD – ĐT BẮC GIANG

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐH lÇn 2 NĂM HỌC 2015-2016
TRƯỜNG THPT YÊN THẾ
Môn: Địa lý 12- Khối C
        ĐỀ CHÍNH THỨC                         Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2,5 điểm):
1. Hoạt động của bão và ngập lụt ở Việt Nam? Hậu quả và biện pháp phòng chống?
2. Dân số Việt nam có những đặc điểm gì? Ảnh hưởng của những đặc điểm trên đối với quá trình phát triển KT - XH?
3. Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội.
Câu 2 (3,0 điểm).   
1. Thực trạng sản xuất lương thực, thực phẩm ở nước ta. Chứng minh nước ta đã và đang phát huy có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới.
2. Chứng minh hoạt động công nghiệp ở Việt Nam có sự phân hóa về mặt lãnh thổ. Nguyên nhân của thực trạng trên?
3. Vì sao diện tích cây công nghiệp tăng trong những năm gần đây?
Câu 3 (1,5 điểm)
1. Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy kể tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Đồng bằng sông Cửu Long.
2, Trình bày về vai trò, tình hình phát triển, cơ cấu và phân bố ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta.
Câu 4 (3,0 điểm). Cho bảng số liệu Giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam (đơn vị: triệu USD)
Năm
1999
2003
2005
2007
2010
Xuất khẩu
11541,4
20149.3
32447,1
48561,4
72236,4
Nhập khẩu
11742,1
25255,8
36761,1
62764,7
84838,6
a. Tính tổng giá trị xuất – nhập khẩu, cán cân xuất nhập khẩu của Việt Nam.
b. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta qua các năm.
c. Nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu của nước ta.
------------Hết-------------
Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt nam từ năm 2009
 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

_____________________________________________________________
HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 – KHỐI 12
MÔN ĐỊA LÝ - NĂM HỌC 2015 - 2016

CÂU
Ý
NÔI DUNG
ĐIỂM
1
1
Hoạt động của bão và ngập lụt ở Việt Nam? Hậu quả và biện pháp phòng chống?
- Bão
- Ngập lụt
1
2
Dân số Việt nam có những đặc điểm gì? Ảnh hưởng của những đặc điểm trên đối với quá trình phát triển KT - XH?
- Dân số đông, nhiều thành phần dân tộc.
- Dân số tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ
1
3
   Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội.
- Tích cực
- Hạn chế
0,5
TỔNG ĐIỂM CÂU 1
2,5 điểm
2
1
Thực trạng sản xuất lương thực, thực phẩm ở nước ta. Chứng minh nước ta đã và đang phát huy có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới. - Thành tựu
- Khó khăn.
- Phát huy thế mạnh
1
2
Chứng minh hoạt động công nghiệp ở Việt Nam có sự phân hóa về mặt lãnh thổ. Nguyên nhân của thực trạng trên?
- Phân hóa lãnh thổ công nghiệp.
- Nguyên nhân.
1,5
3
 Vì sao diện tích cây công nghiệp tăng trong những năm gần đây?
0,5
TỔNG ĐIỂM CÂU 2
3 điểm
3
1
Dựa vào Atlat địa lý Việt nam và kiến thức đã học, hãy kể tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Đồng bằng sông Cửu long.
0,5
2
 Trình bày về vai trò, tình hình phát triển, cơ cấu và phân bố ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta.
- Vai trò.
+ Rất quan trọng: chiếm 23,7% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2007.
+ Vai trò đang có xu hướng giảm: từ 24,9% xuống 23,7%.
- Tình hình phát triển.
+ Giá trị sản xuất tăng từ 49,4 lên 135,2 nghìn tỉ đồng.
+ Tăng được…tăng gấp….tăng trung bình…
- Về cơ cấu; gồm 6 phân ngành: dẫn chứng.
- Phân bố:
+ Gần nguồn nguyên liệu (dẫn chứng).
+ Gần thị trường tiêu thụ (dẫn chứng).
1,0
TỔNG ĐIỂM CÂU 3
1,5 điểm
4
1
Lập bảng tính tổng XNK, cán cân XNK
0,5
2
Vẽ biểu đồ
- Thể loại: Biểu đồ miền
- Đơn vị: %
- Yêu cầu:
Vẽ chính xác, khoa học.
Có tên biểu đồ, bảng chú giải.
1,5
3
Nhận xét.
- Tổng giá trị.
- Giá trị xuất khẩu
- Giá trị nhập khẩu
- Cán cân xuất nhập khẩu
1,0
TỔNG ĐIỂM CÂU 4
3 điểm
TỔNG ĐIỂM TOÀN BÀI
10 điểm

Xem thêm tại đây... => iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang