ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÝ 12 - TRƯỜNG THPT YÊN THẾ - BẮC GIANG 2016 - lần 3SỞ GD – ĐT BẮC GIANG
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐH lÇn 3 NĂM HỌC 2015-2016
TRƯỜNG THPT YÊN THẾ
Môn: Địa lý 12- Khối C
        ĐỀ CHÍNH THỨC                         Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2,5 điểm):
1. Nguyên nhân, biểu hiện của sự phân hóa đai cao ở Việt Nam?
2. Phân tích các xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động ở nước ta? Phương hướng giải quyết vấn đề việc làm ở Việt Nam?
3. Vì sao khu vực Bắc Trung Bộ có gió Phơn hoạt động mạnh nhất trên cả nước?
Câu 2 (3,0 điểm).   
1. Phân tích thực trạng phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển nước ta?
2. So sánh giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa hiện đại?
3. Tình hình phát triển và phân bố ngành công nghiệp điện lực Việt Nam?
Câu 3 (1,5 điểm): Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam, anh (chị) hãy:
1. Kể tên các tỉnh giáp Trung Quốc, giáp Lào và giáp biển của Trung du miền núi Bắc bộ
Kể tên 3 cửa khẩu của vùng giáp Trung Quốc.
2, Lập bảng số liệu thống kê về diện tích cây công nghiệp ở nước ta.
     Hãy giải thích tại sao diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm có tốc độ phát triển nhanh hơn cây công nghiệp hàng năm.
Câu 4 (2,5 điểm) Cho bảng số liệu: Diện tích và sản lượng lúa nước ta.
Năm
1995
1998
2000
2005
2007
Diện tích (nghìn ha)
6760
7360
7666
7329
7207
Sản lượng (nghìn tấn)
24960
29150
32530
35832
35942
a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng, năng suất lúa.
b. Nhận xét và giải thích sự gia tăng đó.
Câu 5 (0,5 điểm): Nhận xét và giải thích về chế độ mưa ở khu vực Duyên hải miền trung?
------------Hết-------------
Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt nam từ năm 2009
 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 – KHỐI 12
MÔN ĐỊA LÝ - NĂM HỌC 2015 - 2016

CÂU
Ý
NÔI DUNG
ĐIỂM
1
1
1. Nguyên nhân, biểu hiện của sự phân hóa đai cao ở Việt Nam?
- Nguyên nhân
- Biểu hiện:
+ Đai nhiệt đới gió mùa
+ Đai cận nhiệt đới gió mùa
+ Đai ôn đới gió mùa
1
2
2. Phân tích các xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động ở nước ta?
- Chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế
- Chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế
- Chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành thị nông thôn
1
3
3. Vì sao khu vực Bắc Trung Bộ có gió Phơn hoạt động mạnh nhất trên cả nước?
- Do ảnh hưởng của áp thấp Bắc bộ hút gió Tây nam
- Do địa hình dãy Trường sơn chắn gió Tây nam, làm gió vượt núi bị biến tính
- Do bề mặt địa hình Bắc trung bộ là cát pha, làm tăng sức nóng của bề mặt đệm.
0,5

TỔNG ĐIỂM CÂU 1

2,5 điểm
2
1
1. Phân tích thực trạng phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển nước ta?
- Đường bộ
- Đường sắt
- Đường biển
1,0
2
2. So sánh giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa hiện đại?
- nông nghiệp cổ truyền
- nông nghiệp hàng hóa
1,0
3
3. Tình hình phát triển và phân bố ngành công nghiệp điện lực Việt Nam?
- Thủy điện
- Nhiệt điện
1,0

TỔNG ĐIỂM CÂU 2

3 điểm
3
1
Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam, anh (chị) hãy:
1. Kể tên các tỉnh giáp Trung Quốc, giáp Lào và giáp biển của Trung du miền núi Bắc bộ
Kể tên 3 cửa khẩu của vùng giáp Trung Quốc.
- Các tỉnh giáp Trung quốc: gồm 7 tỉnh: Quảng Ninh; Lạng Sơn; Cao Bằng; Hà Giang; Lào Cai; Lai Châu và Điện Biên
- Các tỉnh giáp lào: Điện Biên và Sơn La
- Tỉnh giáp biển: Quảng Ninh.
- 3 cửa khẩu: Móng Cái; Hữu Nghị và Lào Cai.
0,5
2
2, Lập bảng số liệu thống kê về diện tích cây công nghiệp ở nước ta.
     Hãy giải thích tại sao diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm có tốc độ phát triển nhanh hơn cây công nghiệp hàng năm.
- Bảng số liệu thể hiện diện tích cây công nghiệp ở Việt Nam.

2000
2005
2007
Tổng số
2229
2494
2667
Cây công nghiệp hàng năm
778
861
846
Cây công nghiệp lâu năm
1451
1633
1821
- Diện tích cây công nghiêp lâu năm tăng nhanh hơn cây công nghiệp hàng năm vì những lý do sau:
+ Cây công nghiệp lâu năm mang lại giá trị lợi nhuận cao.
+ Góp phần giải quyết việc làm cho người lao động.
+ Góp phần bảo vệ môi trường: Trồng cây công nghiệp có ý nghĩa như trồng rừng.
+ Tạo ra nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
+ Là mặt hàng xuất khẩu quan trọng (dẫn chứng).
1,0

TỔNG ĐIỂM CÂU 3

1,5 điểm
4
1
 Vẽ biểu đồ
- Thể loại: Biểu đồ đường tăng trưởng
- Đơn vị: %
- Xử lý số liệu:
+ Bảng số liệu thể hiện năng suất lúa (tạ/ha)
+ Bảng số liệu thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa
- Yêu cầu:
+ Vẽ chính xác, khoa học.
+ Có tên biểu đồ, bảng chú giải.
1,5
2

Nhận xét.
- Tổng giá trị.
- Giá trị xuất khẩu
- Giá trị nhập khẩu
- Cán cân xuất nhập khẩu

1,0

TỔNG ĐIỂM CÂU 4

2,5 điểm
Câu 5  Nhận xét và giải thích về chế độ mưa ở khu vực Duyên hải miền trung?
- Mưa vào thu đông (thời gian)
- cụ thể: Từ trạm khí hậu Đà nẵng trở vào
- Nguyên nhân:
+ Do địa hình chắn gió
+ Do front, dải hội tụ nhiệt đới
+ Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc qua biển
0, 5 điểm
TỔNG ĐIỂM TOÀN BÀI
10 điểm Xem thêm tại đây... => iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang