ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN ĐỊA LÝ - Đề thi 5
I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I/
1/ Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta biểu hiện qua thành phần đất, sinh vật như thế nào?
2/ Căn cứ bảng số liệu sau:    Dân số và mật độ dân số  phân theo vùng nước ta, năm 2008
Khu vực
Dân số trung bình (nghìn người)
Diện tích (km2)
ĐBSH
18545,2
14962,5
TDMNBB
12317,4
101445,0
DHMT
19820,2
95894,8
Tây Nguyên
5004,2
54640,3
ĐNB
12828,8
23605,5
ĐBSCL
17695,0
40602,3
Hãy:         a/ Tính mật độ dân số trung bình của các vùng.
                 b/ Nhận xét và giải thích về sự phân bố dân cư ở nước ta.
Câu II/ Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, trình bày sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp của nước ta và nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa đó.
Câu III/ Cho bảng số liệu:
             Sản lượng lương thực có hạt phân theo vùng của nước ta, năm 2007 (đơn vị: nghìn tấn)
Vùng
Sản lượng
ĐBSH
6876
TDMNBB
4294
DHMT
6583
Tây Nguyên
1923
ĐNB
1689
ĐBSCL
18883
1/ Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng lương thực có hạt theo bảng số liệu trên.
2/ Nhận xét vị trí ĐBSH và ĐBSCL trong sản xuất lương thực của cả nước.
II/ PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
Câu IVa. Theo chương trình Chuẩn
Trình bày khả năng phát triển sản xuất cà phê và thực trạng phân bố sản xuất cây cà phê ở Tây Nguyên.
Câu IVb. Theo chương trình Nâng cao.       
Trình bày khả năng và thực trạng sản xuất lúa ở ĐBSCL.
Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang