ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN ĐỊA LÝ - Đề thi 15

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
Môn thi: ĐỊA LÍ- Lớp 12
Thời gian:90phút(không kể thời gian phát đề)
                                                                                      

ĐỀ THI THỬ
(Đề có 01 trang)

I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8điểm)
Câu 1(2điểm)
Dựa vào Atlat và kiến thức đã học hãy trình bày:           
a/Nêu đặc điểm thiên nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ ?   
b/Anh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế xã hội nước ta?
Câu 2 (3điểm)
a/Phân biệt nội thủy và lãnh hải của vùng biển nước ta ?việc tăng cường hợp tác với các nước láng giềng trong việc giải quyết các vấn đề  về biển và thềm lục địa sẽ mang lại lợi ích gì cho nước ta?
b/Nhận xét về sự phân bố trung tâm công nghiệp nước ta.Gỉai thích nguyên nhân?
Câu 3(3điểm)
Dựa vào bảng số liệu dưới đây và kiến thức đã học:                (Đơn vị :%)
Ngành
1990

1995
2000
2005
Trồng trọt
79,3
78,1
78,2
74,5
Chăn nuôi
17,9
18,9
19,3
23,4
Dịch vụ nông nghiệp
2,8
3,0
2,5
2,1

a/Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta từ năm 1990-2005?
b/Qua biểu đồ nhận xét và giải thích sự thay đổi tỉ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp?
II/ PHẦN TỰ CHỌN(2điểm)
Thí sinh chọn 1 trong 2 câu
Câu IV.a Dựa vào Atlat  và kiến thức đã học em hãy nêu điều kiện và hiện trạng phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên Hải Nam Trung Bộ?
Câu IV.bTại sao nói việc bảo vệ chủ quyền một hòn đảo dù nhỏ lại có ý nghĩa rất lớn?Dựa vào Atlat cho biết các huyện đảo sao thuộc tỉnh nào

-Huyện đảo Vân Đồn,Cát Bà,Bạch Long Vĩ.Hoàng Sa,Lý Sơn,Trường Sa,Cồn cỏ,Cô Tô HẾT.


Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang