ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN ĐỊA LÝ tỉnh ĐỒNG THÁPSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
          ĐỒNG THÁP                                                        
        -----------------------                                               Môn thi: ĐỊA LÍ- Lớp 12
                                                                    Thời gian:90phút(không kể thời gian phát đề)
                                                                                     

ĐỀ THI THỬ
(Đề có 01 trang)

I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8điểm)
Câu 1(2điểm)
Dựa vào Atlat và kiến thức đã học hãy trình bày:
a/Nêu đặc điểm thiên nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ ?  
b/Anh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế xã hội nước ta?
Câu 2 (3điểm)
a/Phân biệt nội thủy và lãnh hải của vùng biển nước ta ?việc tăng cường hợp tác với các nước láng giềng trong việc giải quyết các vấn đề  về biển và thềm lục địa sẽ mang lại lợi ích gì cho nước ta?
b/Nhận xét về sự phân bố trung tâm công nghiệp nước ta.Gỉai thích nguyên nhân?
Câu 3(3điểm)
Dựa vào bảng số liệu dưới đây và kiến thức đã học:                (Đơn vị :%)
Ngành
1990

1995
2000
2005
Trồng trọt
79,3
78,1
78,2
74,5
Chăn nuôi
17,9
18,9
19,3
23,4
Dịch vụ nông nghiệp
2,8
3,0
2,5
2,1

a/Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta từ năm 1990-2005?
b/Qua biểu đồ nhận xét và giải thích sự thay đổi tỉ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp?
II/ PHẦN TỰ CHỌN(2điểm)
Thí sinh chọn 1 trong 2 câu
Câu IV.a Dựa vào Atlat  và kiến thức đã học em hãy nêu điều kiện và hiện trạng phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên Hải Nam Trung Bộ?
Câu IV.bTại sao nói việc bảo vệ chủ quyền một hòn đảo dù nhỏ lại có ý nghĩa rất lớn?Dựa vào Atlat cho biết các huyện đảo sao thuộc tỉnh nào
-Huyện đảo Vân Đồn,Cát Bà,Bạch Long Vĩ.Hoàng Sa,Lý Sơn,Trường Sa,Cồn cỏ,Cô Tô HẾT.


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
              ĐỒNG THÁP                                                
              _____________                                       Môn thi :ĐỊA LÍ – Lớp 12


                                                       HƯỚNG DẪN CHẤM
                                                           (Đề gồm có 03  trang)

Nội dung
Điểm
I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8điểm)

Câu 1
(2,0đ)
Đặc điểm thiên nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

-Vùng đồi núi tả ngạn sông Hồng và rìa phía tây tây nam đồng bằng bắc bộ,với địa hình đồi núi thấp.
0,25
-Hướng vòng cung,đồng bằng Bắc Bộ mở rộng,bờ biển phẳng nhiều vịnh đảo.
0,25
-Gìau khoáng sản:Than, sắt,thiếc,vonfram.
-Sông ngòi dày đặt hướng TBĐN.
0,25
-Khí Hậu:Mùa hạ nóng mưa nhiều mùa đông lạnh ít mưa,với nhiều loài cây cận nhiệt.
0,25
Anh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế nước ta

*Tích cực:
-Tác động mạnh đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
0,25
-Các thành phố thị xã là các thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn và đa dạng,có lực lượng lao động chuyên môn cao.
0,25
-Các đô thị có khả năng tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

0,25
*Tiêu cực:
-Ô nhiễm môi trường ,an ninh trật tự,vì thế cần điểu chỉnh quá trình đô thị hóa phù hợp với công nghiệp hóa.
0,25
Câu 2
(3đ )
             
Phân biệt nội thủy và lãnh hải của vùng biển nước ta

-Nội thủy

 Vùng nước tiếp giáp với đất liền,được xem như bộ phận trên lãnh thổ đất liền
0,25
-Lãnh hải

 Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển,lãnh hải Việt Nam rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở.
0,25
-Biển Đông :là biển chung giữa Việt Nam và nhiều nước ,việc tăng cường hợp tác đối thoại giữa Việt Nam và các nước sẽ tạo ra sự phát triển ổn định trong khu vực,bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà nước và nhân dân ta,giữ vững chủ quyền ,toàn vẹn lãnh thổ nước ta.
0,5
Sự phân bố trung tâm công nghiệp nước ta

-Các trung tâm công nghiệp phân bố rất không đồng đều trên đất nước ta

0,25
-Khu vực tập trung nhiều trung tâm công nghiệp nhất là ĐBSH vùng phụ cận.kế đến là Đông Nam Bộ và dọc ven biển miền Trung.
0,25
.-Tây Nguyên và phần lớn lãnh thổ trung du chỉ có trung tâm công nghiệp nhỏ nhưng rất ít.

0,25
*Giaỉ thích:- có sự khác nhau về phân bố các trung tâm do có sự khác nhau về các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố công nghiệp.
0,25
-Những khu vực tập trung nhiều trung tâm công nghiệp là những vùng thuận lợi về vị trí địa lý ,kết cấu hạ tầng ,nguồn lao động dồi dào,tài nguyên thiên nhiên và nguồn nguyên liệu từ nông lâm nghiệp.
-Các vùng phân bố thưa thớt thì do thiếu các điều kiện trên.
1.0
Câu 3
(3đ )
Vẽ biểu đồ

Vẽ biểu đồ miền không xử lí số liệu
1,5
Vẽ biểu đồ đẹp ,chính xác ,có chú giải ,tên biểu đồ thiếu mỗi yếu tố -0,25điểm.

*Nhận xét

-Trồng trọt có xu hướng giảm(dẫn chứng số liệu)
0,25
-Chăn nuôi có xu hướng tăng(dẫn chứng số liệu)
0,25
-Dịch vụ nông nghiệp có xu hướng giảm(dẫn chứng số liệu)
0,25
-Trong  đó ngành trồng trọt vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất.
0,25
*Gỉai thích

-Sự chuyển dịch cơ cấu ngành phù hợp với nền kinh tế thị trường theo hướng sản xuất hàng hóa.
0,25
- Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng do những thành tựu của ngành trồng trọt đã góp phần giải quyết nguồn thức ăn cho chăn nuôi, nhu cầu thị trừng và nhu cầu xuất khẩu tăng.
0,25
II/ PHẦN TỰ CHỌN(2điểm)

Câu 1
(2đ )Câu 2
(2đ)
Điều kiện hiện trạng phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên Hải Nam Trung Bộ

-Nghề cá có nhiều bãi tôm bãi cá  nhất là cực Nam Trung Bộ và ngư trường Hoàng Sa ,Trường Sa .
-Với nhiều loài cá và tôm cua ,bờ biển dài nhiều vũng vịnh đầm phá thuận lợi nuội trồng thủy sản.
0.5
-Du lịch biển có nhiều bãi biển nổi tiếng như:Mỹ Khê(Đà Nẵng),Sa Huỳnh(Quãng Ngãi),Nha Trang (Khánh Hòa) thuận lợi phát triển du lịch.
0.5
-Dịch vụ hàng hải duyên Hải Nam Trung Bộ có nhiều địa điểm xây dựng cảng nước sâu.Bên cạnh các cảng tổng hợp lớn như Đà Nẵng ,Quy Nhơn ,Nha Trang,và cảng nước sâu Dung Quất.
0.5
-Khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa của vùng được khẳng định là có dầu khí hiện đang khai thác mỏ dầu ở thềm lục địa phía Đông thuộc đảo phú quý.Có nhiều muối nổi tiếng như Cà Ná.
0.5
Việc giữ vững chủ quyền một hòn đảo dù nhỏ lại có ý nghĩa rất lớn vì

-Các đảo và quần đảo tạo thành một hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền,hệ thống căn cứ để nước ta tiến ra biển,khai thác các hiệu quả các nguồn lợi vùng biển,hải đảo.

0,5
-Việc khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quần đảo có ý nghĩa là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta  đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo.

0,5
Tên tỉnh của các đảo

-Huyện đảo Vân Đồn-Cô Tô(Quảng Ninh)
0,25
-Huyện đảo Cát Bà,Bạch Long Vĩ(Hải Phòng)

-Huyện đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng),Lí Sơn(Quảng Ngãi)
0,25

0,25
-Huyện đảo Trường Sa(Khánh Hòa)
0,25

Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang