ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN ĐỊA LÝ - Đề thi 9I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I/
1/ Trình bày đặc điểm chính của giai đoạn Tân kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta.
2/ Cho bảng số liệu về sự biến đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi năm 1999 và năm 2005 (%)
Độ tuổi
1999
2005
Từ 0 đến 14 tuổi
33.5
27.0
Từ 15 đến 59 tuổi
58.4
64.0
Trên 60 tuổi
8.1
9.0
Nhận xét sự biến đổi cơ cấu dân số nước ta theo nhóm tuổi năm 1999 và năm 2005
Câu II/ Cho bảng số liệu:                Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp (đơn vị: %)
Năm
1990
2005
Trồng trọt
79.3
73.5
Chăn nuôi
17.9
24.7
Dịch vụ nông nghiệp
2.8
1.8
a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta 1990 và 2005 ?
b. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp từ năm 1990 đến 2005 ?
Câu III/ Chứng minh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ là vùng giàu tài nguyên khoáng sản nhất nước ta. Nêu những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác thế mạnh về tài nguyên khoáng sản của vùng.
II/ PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
Câu IVa. Theo chương trình Chuẩn
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, phân tích điều kiện thuận lợi để xây dựng cơ cấu kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ.
Câu IVb. Theo chương trình Nâng cao
Trình bày khả năng sản xuất lương thực thực phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long có năng suất lúa thấp hơn Đồng bằng sông Hồng.
Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang