ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN ĐỊA LÝ - Đề thi 3


I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I/
1/ Trình bày những thế mạnh và hạn chế của miền Bắc và Đông Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ đối với việc phát triển KT-XH.
2/ Trình bày phương hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động nước ta.
Câu II/
Cho bảng số liệu:             Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng hóa của nước ta (%)
Năm
1995
1999
2000
2005
Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản
25.3
31.3
37.2
36.1
Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp
28.5
36.8
33.8
41.0
Hàng nông-lâm-thủy sản
46.2
31.9
29.0
22.9
1/ Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng hóa.
2/ Nhận xét sự thay đổi đó.
Câu III/
1/ Chứng minh rằng thế mạnh về thủy điện của Tây Nguyên đang được phát huy. Nêu ý nghĩa của việc xây dựng các công trình thủy điện ở Tây Nguyên đối với phát triển KT-XH của vùng.
2/ Tại sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên biển và hải đảo ?
II/ PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
Câu IVa. Theo chương trình Chuẩn
Phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp điện lực ở nước ta.
Câu IVb. Theo chương trình Nâng cao
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, so sánh các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên để phát triển hoạt động khai thác hải sản giữa Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang