Đề thi thử tốt nghiệp môn địa lý trường THPT Nam Yên Thành lần 2
Sở GD & ĐT Nghệ An
Trường THPT Nam Yên Thành
---------------o0o--------------
Đề thi thử tốt nghiệp lần 2
Môn : Địa Lý – BT THPT

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


A – Phần chung: Dành cho tất cả các thí sinh (8đ):

   Câu I ():
1) Vị trí địa lý là một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Anh chị hãy:
     a)  Nêu đặc điểm vị trí địa lý nước ta.
     b) Ý nghĩa của vị trí địa lý đối với tự nhiên nước ta.
2) Phân tích thế mạnh và hạn chế của nguồn lao động nước ta.

   Câu II ():
1)      Cho bảng số liệu sau:
Dân số và sản lượng lúa nước ta

Năm
1981
1990
1999
2005
Dân số
(triệu người)
54,9
63,6
76,3
83,0
Sản lượng lúa (triệu tấn)
12,4
17,0
31,4
36,0

      a) Tính bình quân lương thực theo đầu người (kg/người) của nước ta qua các năm trên? Nhận   xét.
     b) Những thuận lợi và khó khăn để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta.

    Câu III ():

1) Thế nào là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu? Trình bày khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ trong ngành công nghiệp và nông nghiệp (1,5đ)
2) Dựa vào Atlát địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy kể tên các khoáng sản và phân bố của chúng ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Tại sao công nghiệp ở đây chưa phát triển? (1,5đ)
            
   Câu IV ()            Cho bảng số liệu sau:

Diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và lâu năm ở nước ta (đơn vị: nghìn ha)

Năm
Loại cây
1985
1990
1995
2005
Cây CN hàng năm
600,7
542,0
716,7
861,5
Cây CN lâu năm
470,3
657,3
902,3
1633,6

1)      Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình cây công nghiệp hàng năm và lâu năm của nước ta qua các năm trên.
2)      Nhận xét và giải thích.Thí sinh được sử dụng Atlát khi làm bài

---------------------Hết----------------------


Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang