ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN ĐỊA LÝ - Đề thi 11


I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I/
1/ Trình bày hệ tọa độ địa lý của Việt Nam. Phân tích ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lý Việt Nam.
2/ Trình bày mối quan hệ giữa đầu tư nước ngoài với vấn đề việc làm ở nước ta.
Câu II/ Cho bảng số liệu:              Sản lượng điện nước ta giai đoạn 1990 – 2006
Năm
1990
1995
2000
2006
Sản lượng điện (tỷ kwh)
8.8
14.7
26.7
59.1
1/ Nhận xét tình hình tăng trưởng sản lượng điện nước ta giai đoạn 1990 – 2006.
2/ Giải thích rõ nguyên nhân của tình hình tăng trưởng trên.
Câu III/ Hãy kể tên các tỉnh, thành phố thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ. Tại sao phát triển cơ sở hạ tầng GTVT sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong việc hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
II/ PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
Câu IVa. Theo chương trình Chuẩn
Cho bảng số liệu: Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu nước ta giai đoạn 1990 – 2005 (đơn vị: tỷ USD)
Năm
1990
1996
1998
2000
2005
Giá trị xuất khẩu
2.4
7.3
9.4
14.5
32.4
Giá trị nhập khẩu
2.8
11.1
11.5
15.6
36.8
Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ gia tăng giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu nước ta giai đoạn 1990 – 2005.
Câu IVb. Theo chương trình Nâng cao

Trình bày hiện trạng và phương hướng sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng.


Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang