ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN ĐỊA LÝ - Đề thi 4I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I/
1/ Sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao ở nước ta được biểu hiện như thế nào?
2/ Trình bày phương hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động nước ta.
Câu II/     Cho bảng số liệu: Sản lượng cà phê nước ta (đơn vị: nghìn tấn)
Năm
1995
2000
2004
2005
2006
2007
Sản lượng
218,0
802,5
836,0
752,1
985,3
915,8
Hãy nhận xét và giải thích về tình hình sản xuất cà phê của nước ta.
Câu III/ Cho bảng số liệu:    Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ (%)
Các vùng
2007
Trung du miền núi Bắc Bộ
2,6
Đồng bằng sông Hồng
24,5
Bắc Trung Bộ
2,2
Duyên Hải Nam Trung Bộ
4,3
Tây Nguyên
0,7
Đông Nam Bộ
53,2
Đồng bằng sông Cửu Long
9,2
Không xác định
3,3
a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo bảng số liệu trên.
b. Nhận xét về sự phân hóa giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng ở nước ta.
II/ PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
Câu IVa. Theo chương trình Chuẩn
Nêu những chuyển biến và hạn chế trong hoạt động ngoại thương của ta trong những năm gần đây.

Câu IVb. Theo chương trình Nâng cao.       Nêu hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở ĐBSCL và biện pháp để sử dụng hợp lý hơn tài nguyên đất nông nghiệp của vùng này.


Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang