ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN ĐỊA LÝ - Đề thi 7I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I/
1/ Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao ? Trình bày đặc điểm cơ bản của thiên nhiên ở đai nhiệt đới gió mùa và đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi.
2/ Trình bày những mặt mạnh và hạn chế của nguồn lao động nước ta.
Câu II/ Cho bảng số liệu:             Số lượng gia súc, gia cầm nước ta (nghìn con)
Năm
Trâu
Lợn
Gia cầm
1990
2854
3117
12261
107
1995
2963
3639
16306
142
2000
2897
4128
20194
196
2005
2922
5541
27435
220
1/ Tính tốc độ tăng trưởng của đàn bò, lợn, trâu, gia cầm của nước ta trong các năm trên ?
2/ Nhận xét và giải thích tình hình phát triển ngành chăn nuôi nước ta ?
Câu III/
1/ Chứng minh rằng thiên nhiên Đồng bằng sông Cửu Long rất đa dạng với nhiều tiềm năng và không ít trở ngại.
2/ Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ theo quy mô từ nhỏ đến lớn. Nêu những nguyên nhân làm cho Đông Nam Bộ trở thành vùng công nghiệp phát triển mạnh nhất cả nước.
II/ PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
Câu IVa. Theo chương trình Chuẩn
Cho bảng số liệu:                    Cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta (đơn vị: %)
Nguồn
1990
1995
2000
2005
2006
Thuỷ điện
72.3
53.8
38.3
30.2
32.4
Nhiệt điện
20.0
22.0
29.4
24.2
19.1
Điezen
7.7
24.2
32.3
45.6
48.5
1/ Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta?
2/ Nhận xét và giải thích?
Câu IVb. Theo chương trình Nâng cao
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, xác định vị trí của các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh-quốc lộ 14, quốc lộ 51 và nêu ý nghĩa của từng tuyến.
Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang