ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN ĐỊA LÝ - Đề thi 8I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I/
1/ So sánh sự khác nhau về địa hình giữa Đông Bắc và Tây Bắc, giữa Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.
2/ Cho bảng số liệu:           Mật độ dân số các vùng của nước ta, năm 2006 (đơn vị: người/km2)
Vùng
Mật độ dân số
Đông Bắc
148
Tây Bắc
69
Đồng bằng sông Hồng
1225
Bắc Trung Bộ
207
Duyên hải Nam Trung Bộ
200
Tây Nguyên
89
Đông Nam Bộ
551
Đồng bằng sông Cửu Long
429
Nhận xét và so sánh sự phân bố dân cư giữa các vùng?
Câu II/ Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học:
1/ Nhận xét sự thay đổi sản lượng than, dầu, điện của nước ta.
2/ Nhận xét và giải thích sự phân bố của ngành công nghiệp năng lượng.
Câu III/
1/ Trình bày thế mạnh về cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới của Trung du miền núi Bắc Bộ.
2/ Duyên hải Nam Trung Bộ có những tài nguyên khoáng sản nào để phát triển công nghiệp ? Trình bày hiện trạng phát triển và phân bố công nghiệp của vùng.
II/ PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
Câu IVa. Theo chương trình Chuẩn
Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta.
Câu IVb. Theo chương trình Nâng cao
Chứng minh Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước.

Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang