ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 MÔN ĐỊA LÝ 12 - Đề thi 18

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013
I.                   PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 8 điểm)
Câu I. ( 3 điểm)
  1. Trình bày khái quát về biển Đông? Biển Đông ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên vùng biển nước ta như thế nào?
  2. Dựa vào bảng số liệu sau:
SỐ LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
(Đơn vị: người)
Năm
Tổng số
Khu vực I
1999
35 847 343
24 806 361
2009
47 682 334
25 731 627
a. Tính tỉ trọng lao động trong khu vực I trong cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta năm 1999, 2009.
            b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.
Câu II. (2 điểm)
 CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 - 2008
(Đơn vị:  %)                                                                                                                
Khu vực kinh tế
Năm 1990
2000
2008
Nông -Lâm-Ngư nghiệp
38.7
24.5
22.2
Công nghiệp- Xây dựng
22.7
36.7
39.8
Dịch vụ
38.6
38.8
38.0
a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 1990 - 2008
b. Từ biểu đồ đã vẽ, nêu nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn trên.
Câu III. ( 3 điểm)
  1. Phân tích các thế mạnh và hạn chế chủ yếu về mặt tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long đối với sự phát triển kinh tế?
  2. Trình bày tiềm năng, thực trạng, vấn đề đặt ra và biện pháp giải quyết đối với việc khai thác lâm sản ở Tây Nguyên?
II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (2,0 điểm)
            Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b)
Câu IV.a Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
            1. Chứng minh rằng, nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới?
2. Sử dụng Atlat Địa Lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: Kể tên các nhà máy nhiệt điện và thủy điện có công suất trên 1000 MW ở nước ta?
Câu IV.b Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
            Chứng minh rằng tài nguyên du lịch nước ta tương đối phong phú và đa dạng.
…….Hết…….
(Thí sinh có thể sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong khi làm bài)Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang