HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN ĐỊA LÝ - KHỐI 11 - Có đáp án - Có ma trận (Tham khảo)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN ĐỊA LÝ - KHỐI 11 - Có đáp án - Có ma trận (Tham khảo)

Thời gian làm bài: 45 phút. ( Không  kể thời gian phát đề)
ĐỀ :
Câu 1(1,5đ): Toàn cầu hóa là gì? Nêu các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế.
Câu 2(2,0đ): Tình hình phân bố dân cư ở Hoa Kì có những đặc điểm gì? Trong phân bố công nghiệp ở Hoa Kì có sự thay đổi như thế nào? Giải thích nguyên nhân.
Câu 3(4,0đ): Trình bày mục đích và thể chế hoạt động của EU. Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma- xơ Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì? Vì sao việc ra đời đồng tiền chung Ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU?

Câu 4(2,5đ): 

Số dân Hoa Kì giai đoạn 1900 – 2005
(Đơn vị: triệu người)
Năm
1900
1920
1940
1960
1980
2005
Số dân
76
105
132
179
227
296,5

a/ Vẽ biểu đồ cột thể hiện số dân Hoa Kì giai đoạn 1900 – 2005.
b/ Nhận xét và giải thích sự gia tăng dân số ở Hoa Kì.


HẾT

ĐÁP ÁN

Câu 1: Toàn cầu hóa là gì?
- Là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế.
*Nêu các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế.
- Thương mại thế giới phát triển mạnh.
- Đầu tư nước ngoài tăng nhanh.
- Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.
- Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.

0.5đ


0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
Câu 2: Tình hình phân bố dân cư ở Hoa Kì có những đặc điểm gì?
- Dân cư tập trung đông ở ven Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, càng vào sâu trong nội địa càng thưa dân.
- Xu hướng: dân cư chuyển từ các bang vùng Đông Bắc xuống các bang phía Nam và ven Thái Bình Dương.
- Tỉ lệ dân thành thị cao, chủ yếu sống ở các thành phố vừa và nhỏ chiếm 91,8%.
*Trong phân bố công nghiệp ở Hoa Kì có sự thay đổi như thế nào? Giải thích nguyên nhân.
- Từ tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc, chuyển xuống các vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương.
- Do công nghiệp ở vùng Đông Bắc phát triển lâu đời, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt nên mở rộng xuống phía Nam và ven Thái Bình Dương giàu tài nguyên khoáng sản.

0.5đ

0.25đ

0.25đ


0.5đ

0.5đ

Câu 3: Trình bày mục đích và thể chế hoạt động của EU.
- Mục đích:
  + Xây dựng, phát triển một khu vực được tự do lưu thông về hàng hóa, dịch vụ, con người và tiền vốn.
  + Tăng cường hợp tác, liên kết về: kinh tế, luật pháp, nội vụ, an ninh và đối ngoại.
- Thể chế: Các cơ quan quan trọng của Eu gồm:  Hội đồng Châu Âu, nghị viện Châu Âu, Ủy ban liên minh Châu Âu, Hội đồng bộ trưởng EU.
àNhững vấn đề quan trọng về kinh tế và chính trị của các nước thành viên do các cơ quan của EU quyết định.
*Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma- xơ Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì?
- Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước trong khu vực biên giới.
- Tăng cường quá trình liên kết và nhất thể hóa ở EU.
- Phát huy được những lợi thế riêng của mỗi nước.
*Vì sao việc ra đời đồng tiền chung Ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU?
- Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung Châu Âu.
- Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
- Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.
- Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.


0.5đ

0.25đ
1.0đ

0.25đ


0.25đ
0.5đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
Câu 4: a/ Vẽ biểu đồ cột:
- Vẽ biểu đồ đúng, chính xác, thẩm mĩ.
- Thiếu tên biểu đồ.
- Thiếu đơn vị.
- Không ghi số liệu trên đầu cột.
- Chia sai tỉ lệ 1 cột.
- Chia tỉ lệ trục tung sai không chấm điểm biểu đồ.
b/ Nhận xét và giải thích:
- Số dân Hoa Kì giai đoạn 1900 – 2005 tăng nhanh, tăng 220,5 triệu người.
- Sự gia tăng dân số ở Hoa Kì chủ yếu là do dân nhập cư cao.

1.5đ
-0.25đ
-0.25đ
-0.25đ
-0.25đ


0.5đ
0.5đ
-------------------    
MA TRẬN
Chủ đề
Mức độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
…………………………..

15%TSĐ;  1,5 điểm
Số câu: 1
Toàn cầu hóa là gì? Nêu các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế.
………………………
Số điểm: 1,5 điểm
Số câu: 1Hợp chúng quốc Hoa Kì
…………………………..

45%TSĐ; 4,5 điểm
Số câu: 2

Tình hình phân bố dân cư ở Hoa Kì có những đặc điểm gì? Trong phân bố công nghiệp ở Hoa Kì có sự thay đổi như thế nào? Giải thích nguyên nhân.
……………………
Số điểm: 2,0 điểm
Số câu:1
-Vẽ biểu đồ.
- Nhận xét và giải thích.
…………......
Số điểm: 2,5 điểm
Số câu:1
Liên minh Châu Âu (EU)
…………………………

40%TSĐ; 4,0 điểm
Số câu: 1
Trình bày mục đích và thể chế hoạt động của EU.
………………………..
Số điểm: 2,0
Số cấu: 0.5
Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma- xơ Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì? Vì sao việc ra đời đồng tiền chung Ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU?
……………………
Số điểm: 2,0 điểm
Số câu:0.5

Năng lực
-  Năng lực giải quyết vấn đề.
-  Năng lực sáng tạo.
-  Sử dụng số liệu thống kê, vẽ biểu đồ.
-  Nhận xét, giải thích.


Tổng số điểm: 10 điểm
Tỉ lệ: 100%
Tổng số câu: 04 câu
3,5 điểm
35% tổng số điểm
Số câu: 1,5
4,0điểm
40% tổng số điểm
Số câu: 1,5
2,5điểm
25% tổng số điểm
Số câu: 1
                                                                                     

Xem thêm tại đây...
Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Đề thi Đề thi 11 Kiểm tra Tin tức
Lên đầu trang