HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Địa lý

Đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Địa lý

Đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Địa lý

Trong môn Địa lý, thí sinh được sử dụng atlat Địa lý Việt Nam để làm bài.
ĐÁP ÁN:
1.A
2.A
3.B
4.C
5.A
6.B
7.B
8.C
9.B
10.A
11.B
12.A
13.D
14.C
15.C
16.A
17.D
18.D
19.D
20.A
21.B
22.D
23.D
24.D
25.B
26.C
27.C
28.C
29.B
30.D
31.B
32.A
33.C
34.C
35.D
36.B
37.A
38.A
39.D
40.C

HLT - Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.HLT.vn
Đề thi Đề thi 12 Kiểm tra THPT Tin tức Tốt nghiệp
Lên đầu trang