HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Đề kiểm tra chuyên đề môn Địa Lý khối 11 năm 2015-2016

Đề kiểm tra chuyên đề môn Địa Lý khối 11 năm 2015-2016

 
Đây là đề thi tham khảo môn Địa Lý theo chuyên đề lớp 11, các bạn cùng tham khảo nhé...


SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC                             KIỂM TRA CHUYÊN ĐÊ LẦN 2
      TRƯỜNG THPT  LIỄN SƠN                                          Môn: Địa Lí 11
                                                                                                  Năm học: 2015 - 2016
Họ tên học sinh:.....................................................Lớp:....
Câu 1. (3.5 điểm)
            a. Trình bày khái niệm và kể tên những biểu hiện của toàn cầu hoá kinh tế.
            b. Nêu những nguyên nhân cơ bản làm cho nền kinh tế Mĩ la tinh còn gặp nhiều khó khăn.
Câu 2. (3.0 điểm)
a. Chứng minh dân số Hoa Kì có thành phần dân cư phức tạp.
b. Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ của Hoa kì hiện nay đang có sự chuyển dịch như thế nào. Nguyên nhân của sự chuyển dịch đó?
Câu 3. (3.5 điểm)
Cho bảng số liệu sau – 2005
Tổ chức
EU
ASEAN
MERCOSUR
Dân số (Triệu người)
459
555
232
Tổng GDP (Tỉ USD)
12690
799
776
a.       Vẽ biểu đồ so sánh dân số và tổng GDP các tổ chức nói trên. Nhận xét biểu đồ?
b.      Kể tên 10 nước trong tổ chức ASEAN. Giải thích vì sao ASEAN là khu vực có dân số tập trung đông
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, không sử dụng át lát!ĐÁP ÁN KTCĐ LẦN 2 - LỚP 11

Nội dung
Điểm
Câu1.
a. Toàn cầu hoá kinh tế
* Khái niệm:  Toàn cầu hoá kinh tế là sự tăng cường liên kết của tất cả các nước trên thế giới về mặt kinh tế. Toàn cầu hoá kinh tế là mặt quan trọng, có tác động mạnh đến mọi mặt của kinh tế xã hội thế giới.
* Kể tên biểu hiện:
- Thương mại thế giới phát triển mạnh
- Đầu tư nước ngoài tăng nhanh
- Thi trường tài chính quốc tế mở rộng
- Các công ty suyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn
b. Những nguyên nhân làm cho nền kinh tế xã hội khu vực Mĩ la tinh còn khó khăn:
- Tự nhiên ưu đài nên người dân hài lòng với tự nhiên ban tặng, lười lao động... và những khó khăn về tự nhiên...
- Hậu quả của sự thống trị thực dân kiểu mới, chính quyền phong kiến tồn tại lâu dài
- Sự bảo thủ của các thế lực Thiên chúa, sự can thiệp của Mĩ... kìm hãm sự PT
- Nhiều nước nợ nước ngoài nhiều
- Lãnh đạo nền kinh tế các nước chưa xây dựng được nền kinh tế tự chủ, năng lực quản lí còn nhiều yếu kém. Trình độ văn hoá, dân trí, đời sống nhân dân thấp, mức sống quá chênh lệch
- Người dân không có ruộng đất vì tập trung trong tay các địa chủ, chủ trang trại nên ra thành phố kiếm việc làm, gây ra đô thị hoá tự phát, tiểm ẩn rất nhiều khó khăn

Câu 2.
a. Chứng minh thành phần dân cư phức tạp:
ü  Người bản địa của Hoa Kì là người Anh Điêng
ü  Tuy nhiên trong suốt chiều dài lịch sử, Hoa Kì đá có đầy đủ thành dân cư của các châu lục: Châu Âu (83%), châu Phi (10%), châu Á – Mĩ La Tinh (5%), người Anh Điêng (1%)…
b. Sự chuyển dịch: Từ các bang ĐB sang các bang ven biển phía Nam và Tây Nam
Giải thích nguyên nhân:
ü  Vùng công nghiệp Đông Bắc được phát triển từ rất lâu đời với nhiều ngành công nghiệp truyền thống đòi hỏi sử dụng nhiều nguyên liệu, năng lượng… Đến hiện nay nhiều nguồn nguyên liệu và năng lượng đã khan hiếm dần và việc phát triển các ngành công nghiệp truyền thống sẽ gây nhiều hậu quả tiêu cực về môi trường…
ü  Trong khi đó vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương là vùng mới được khai thác, có nhiều điều kiện cho phát triển đa dạng các ngành công nghiệp, đồng thời đây là vùng có sự thu hút mạnh mẽ các nguồn lực lao động.
Câu 3
- Vẽ biểu đồ:
*      Biểu đồ hình cột nhóm
*      Yêu cầu:
ü  Vẽ đẹp, khoa học, chính xác
ü  Có tên, chú giải cho biểu đồ
(Thiếu, sai tên và chú giải -0.5đ, các thông tin khác -.25đ)
- Nhận xét biểu đồ:
ü  Dân số các tổ chức không đều (SLCM)
ü  GDP các tổ chức không đều (SLCM)
- Tên 10 nước Asean...
- Asean là khu vực đông dân vì hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho cư trú và sản xuất như: Vị trí là bán đảo, đảo giáp biển, gàiu có tài nguyên (Đất, rừng, khoáng sản, thuỷ sản…), khí hậu nóng ẩm, có lịch sử khai phá từ lâu đời, có gia tăng dân số nhanh…


1.01.0
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25


0.25
0.5
1.0


0.5

0.50.51.5


0.5
0.5
0.5
0.5- Xem thêm tại đây - Sưu tầm bởi www.HLT.vn
Đề thi Đề thi 11 Kiểm tra Tin tức
Lên đầu trang