Đề thi Olympic tỉnh Đăk Lăk môn Địa lý lớp 11 năm 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN DU
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI OLYMPIC 10/3 LẦN THỨ II NĂM 2017
Môn thi:   ĐỊA LÍ  – LỚP 11
Thời gian làm bài:  180 phút, không kể thời gian phát đề
Ghi chú: Thí sinh làm mỗi câu trên một tờ giấy thi khác nhau.

Câu 1. (4,0 điểm)

a. Chứng minh nền kinh tế – xã hội của các nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển có sự tương phản rõ rệt.

b. HDI là gì? Vì sao chỉ số HDI của nhóm nước phát triển cao hơn nhóm nước đang phát triển?

 Câu 2. (4,0 điểm)

a. Nêu các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Việt Nam có những thời cơ và thách thức nào trong xu hướng toàn cầu hóa?

b. Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm đa dạng sinh học có mối quan hệ như thế nào? Việt Nam cần làm gì để ứng phó với biến đổi khí hậu?

Câu 3. (4,0 điểm)

a. So sánh sự khác biệt về địa hình, khí hậu, tài nguyên khoáng sản giữa miền Tây và miền Đông của Hoa Kì.

b. Dựa vào bảng số liệu sau:

SỰ BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ THEO ĐỘ TUỔI CỦA NHẬT BẢN,

GIAI ĐOẠN 1950 – 2025 (dự báo)

Năm

Nhóm tuổi

1950

1970

1997

2005

2025

(dự báo)

Dưới 15 tuổi (%)

35,4

23,9

15,3

13,9

11,7

Từ 15-64 tuổi (%)

59,6

69,0

69,0

66,9

60,1

65 tuổi trở lên (%)

5,0

7,1

15,7

19,2

28,2

Số dân (triệu người)

83,0

104,0

126,0

127,7

117,0

            Hãy nhận xét về xu hướng biến động cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản và phân tích tác động của nó đến sự phát triển kinh tế – xã hội.

 Câu 4. (4,0 điểm)

a. Kể tên các quốc gia có chung Biển Đông với nước ta.

b. Tài nguyên vùng biển và hải đảo nước ta cần khai thác như thế nào để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất? Vì sao?

c. Chứng minh Đông Nam Á có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.

 Câu 5. (4,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN, GIAI ĐOẠN 1995 – 2010

(Đơn vị: tỉ USD)

Năm

Giá trị

1995

2000

2005

2007

2010

Xuất khẩu

443,1

479,2

640,1

676,9

823,2

Nhập khẩu

335,9

379,5

594,4

572,4

768,3

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản, giai đoạn 1995 – 2010.

b. Nhận xét về tốc độ tăng trưởng giá trị, xuất nhập khẩu của Nhật Bản, giai đoạn 1995 – 2010.

c. Vì sao trong phát triển kinh tế, Nhật Bản lại chú trọng đầu tư vào các nước đang phát triển?

———HẾT———

*Thí sinh được sử dụng Tập bản đồ thế giới và các châu lục và Atlat Địa lý Việt Nam.

- Xem thêm tại đây:
 Máy rang cafe giá rẻ - Máy xay cafe giá rẻ - Cà phê nguyên chất sạch 100% - Cafe làm đẹp - Túi thơm cafe - Cafe cho người ăn CHAY. HLT
 Sưu tầm bởi www.HLT.vn
Lên đầu trang