news

Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học - Thịnh Văn Nam

Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học - Thịnh Văn Nam

Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học - Thịnh Văn Nam

Tác giả: Thịnh Văn Nam 
 Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

Cuốn sách Ôn Luyện Thi Trắc Nghiệm THPT Quốc Gia Năm 2017 Khoa Học Tự Nhiên Môn Sinh Học không chỉ hệ thống hóa các kiến thức cơ bản cần nắm vững trong chương trình, mà còn thiết lập một ngân hàng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khá phong phú bám sát 7 chuyên đề chính trong chương trình kiến thức lớp 12.
Nếu có điều kiện bạn nên đến nhà sách mua về để tôn trọng tác giả. THANKs
- Xem thêm tại www.HLT.vn
Môn khác Sinh học Tin tức
Lên đầu trang