news

Phương pháp giải nhanh các bài toán sinh học trọng tâm

Phương pháp giải nhanh các bài toán sinh học trọng tâm


Phương pháp giải nhanh các bài toán Sinh học trọng tâm do Trần Dũng Hà biên soạn được phân thành 15 dạng bài toán trọng tâm của chương trình trung học phổ thông. Mỗi dạng bài toán được trình bày gồm ba phần: phương pháp chung; giải nhanh các bài toán cụ thể; bài toán luyện tập. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Sinh học.

Phương pháp giải nhanh các bài toán sinh học trọng tâm
 - Nên mua để ủng hộ tác giả nhé. 
 - Xem thêm tại www.HLT.vn
Môn khác Sinh học Tin tức
Lên đầu trang