HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit - Lê Xuân Sơn

Phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit - Lê Xuân Sơn

Phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit - Lê Xuân Sơn
Tên tài liệu: Phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit
Tác giả: Lê Xuân Sơn (Chủ biên) và các tác giả
Nội dung chính: Chuyên đề phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit
Năm phát hành: 2016
Số trang: 288
Giới thiệu sơ lược: Sách gồm 3 chương
+ Chương 1. Đề cập đến phương trình và bất phương trình dạng đa thức và hữu tỉ
+ Chương 2. Đề cập đến phương trình và bất phương trình vô tỉ
+ Chương 3 và Chương 4. Đề cập đến phương trình và bất phương trình mũ và logaritPhương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit - Lê Xuân Sơn

 - Nên mua để ủng hộ tác giả nhé.
 - Xem thêm tại www.HLT.vn
Môn khác Tin tức Toán học
Lên đầu trang