HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

ĐỀ KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT 2018

ĐỀ KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT
NĂM 2018
Môn: ĐỊA LÍ
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 11/01/2018
(Đề thi có 02 trang, gồm 7 câu)
Câu 1. (3,0 điểm)
a. Giải thích hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa ở khu vực nội chí tuyến. Tại sao số ngày có thời gian ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc nhiều hơn ở  bán cầu Nam?
b. Chứng minh sự hình thành đai áp thấp ôn đới có nguồn gốc từ nhiệt lực. Tại sao ở nơi diễn ra gió Mậu dịch vẫn có những khu vực hoạt động của gió mùa.
Câu 2. (2,0 điểm)
Phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển giao thông vận tải và phân bố sản xuất. Giải thích tại sao hoạt động thương mại trên thế giới ngày càng phát triển mạnh.
Câu 3. (3,0 điểm)
a. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích tác động của địa hình đến chế độ nhiệt của nước ta.
b. Giải thích tại sao tính nhiệt đới của sinh vật nước ta bị giảm sút.
Câu 4. (3,0 điểm)
a. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích sự khác nhau của địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc.
b. Giải thích tại sao có sự khác nhau về chế độ mưa giữa vùng khí hậu Tây Nguyên và vùng khí hậu Nam Trung Bộ.
Câu 5. (3,0 điểm)
a. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư ở Đồng bằng sông Cửu Long.
b. Giải thích tại sao hiện nay dân số nước ta đang có xu hướng già hóa.


Câu 6. (3,0 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau, nhận xét vài giải thích về tình hình phát triển ngành thủy sản nước ta, giai đoạn 2010 – 2016.
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2016.

Năm
Sản lượng thủy sản (nghìn tấn)
Giá trị xuất khẩu
(triệu đô la Mỹ)
Tổng số
Khai thác
Nuôi trồng
Hàng thủy sản
Cả nước
Tổng số
Biển
Nội địa
Tổng số
Biển
Nội địa
2010
5142,7
2414,4
2220,0
194,4
2728,3
163,9
2564,4
5016,9
72236,7
2013
6019,7
2803,8
2607,0
196,8
3215,9
221,8
2994,1
6692,6
132032,9
2015
6582,1
3049,9
2866,2
183,7
3532,2
252,1
3280,1
6568,8
162016,7
2016
6803,9
3163,3
2973,6
189,7
3640,6
284,5
3356,1
7047,7
176580,8


Câu 7. (3,0 điểm)
a. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích việc hình thành khai thác thế mạnh kinh tế biển ở Bắc Trung Bộ.
b. Tại sao việc thu hút đầu tư nước ngoài ở các vùng kinh tế nước ta cần phải quan tâm nhiều đến vấn đề môi trường.
------HẾT-----
·        Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản giáo dụ); không được sử dụng các tài liệu khác.
·        Giám thị không giải thích gì thêm.  


Đề thi Học sinh giỏi Kiểm tra Tin tức
Lên đầu trang