Nội dung kiểm tra môn Địa Lý trường THPT Trần Quang Khải

Nội dung kiểm tra môn Địa Lý trường THPT Trần Quang Khải (Năm học 2019-2020)

Nội dung kiểm tra môn Địa Lý 
Trường THPT Trần Quang Khải 
(Năm học 2021-2022)
HỌC KÌ I

A. Kiểm tra 15'

I. Lớp 10: 
1. Trắc nghiệm: Lần 2 - Bài 17,18,19,20,21 
2. Lí thuyết:
3. Thực hành: 

II. Lớp 11:
1. Trắc nghiệm: 
2. Lí thuyết:
3. Thực hành: 

III. Lớp 12:
1. Trắc nghiệm: 
2. Tự luận: 
3. Thực hành: Biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ tròn, biểu đồ miền

B. Kiểm tra giữa HKI:

I. Lớp 10: 
Trắc nghiệm Lí thuyết: 
Thực hành, sơ đồ, bảng số liệu, hình ảnh: 

II. Lớp 11: 
Trắc nghiệm Lí thuyết: 
Thực hành: biểu đồ tròn, cột, bảng số liệu.

III. Lớp 12:
Tự luận: 
Trắc nghiệm lí thuyết: 
Thực hành: Biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ tròn, biểu đồ miền, bảng số liệu, atlat....

C. Kiểm tra cuối HKI:

I. Lớp 10: 
Lí thuyết: Bài 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29
Thực hành: vẽ biểu đồ tròn, cột, tính toán, nhận xét.

II. Lớp 11: 
Lí thuyết: Bài 6, 7, 8
Thực hành: vẽ biểu đồ tròn, cột, tính toán, nhận xét.

III. Lớp 12:
Tự luận: Bài 9, 10, 11, 12, 14, 15
Trắc nghiệm lí thuyết: 
Thực hành: Biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ tròn, biểu đồ miền, tính toán, nhận xét.

Nội dung kiểm tra thi học kì 2:

HỌC KÌ II
A. Kiểm tra 15': Cập nhật theo từng năm học....

I. Lớp 10: 
Lí thuyết: 
Thực hành: 

II. Lớp 11: 
Lí thuyết: 
Thực hành: 

III. Lớp 12:
Tự luận: 
Trắc nghiệm lí thuyết: 
Thực hành: Biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ tròn, biểu đồ miền

B. Kiểm tra giữa HKII

I. Lớp 10: 
1. Trắc nghiệm Lí thuyết: Bài 31, 32, 33, 35.
2. Tự luận: Tính toán, vẽ biểu đồ đường, nhận xét.

II. Lớp 11: 
1. Trắc nghiệm Lí thuyết: Bài 9 (tiết 1, 2), bài 10 (tiết 1, 2)
2. Tự luận: Tính toán, vẽ biểu đồ đường, nhận xét.

III. Lớp 12:
Tự luận: 
Trắc nghiệm lí thuyết: 
Thực hành: Biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ tròn, biểu đồ miền, bảng số liệu, atlat....

C. Kiểm tra cuối HKII: 

I. Lớp 10: 
Lí thuyết: Bài 17,18, 22, 24
Thực hành: tròn, cột, tính toán, nhận xét

II. Lớp 11: 
Lí thuyết: Bài 6,7
Thực hành: tròn, cột, tính toán, nhận xét

III. Lớp 12:
Tự luận: 
Trắc nghiệm lí thuyết: 
Thực hành: Biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ tròn, biểu đồ miền

THI LẠI
Nội dung kiểm tra dành cho học sinh thi lại:

I. Lớp 10: 
Lí thuyết: 
Thực hành: 

II. Lớp 11: 
Lí thuyết: 
Thực hành: 

* Lưu ý: tất cả giới hạn kiểm tra sẽ được xoá bỏ sau tuần kiểm tra.DÀNH RIÊNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI

Nội dung ôn thi:

1. Lớp 10: 
http://lop10.idialy.com

2. Lớp 11: 

3. Lớp 12: 


CÁC BẠN VÔ LINK WEBSITE SAU MỖI BÀI HỌC CÓ TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO

CHÚC CÁC EM THI TỐT VÀ NHỚ ĐỪNG ĐỂ PHAO TRÊN NGƯỜI.

Lên đầu trang