Đáp án cuối học kì 1 - 2021-2022

KHối 10:
ĐÁP ÁN ĐỀ KTCK I - LOP 11 - NH 2021-2022

madecautrondapanmadecautrondapanmadecautrondapanmadecautrondapan
1321A2091D3571D4851A
1322B2092D3572D4852C
1323D2093D3573B4853A
1324B2094B3574B4854B
1325C2095C3575A4855C
1326D2096D3576C4856D
1327D2097A3577B4857C
1328A2098B3578D4858C
1329B2099A3579B4859D
13210B20910C35710B48510D
13211D20911C35711D48511B
13212A20912A35712B48512B
13213A20913D35713D48513D
13214D20914D35714A48514D
13215B20915B35715A48515D
13216B20916C35716D48516B
13217C20917A35717B48517C
13218A20918D35718A48518A
13219D20919B35719A48519C
13220C20920C35720C48520A
13221A20921A35721C48521D
13222D20922A35722A48522C
13223D20923D35723C48523A
13224C20924A35724D48524D
13225C20925C35725D48525C
13226C20926C35726B48526B
13227A20927B35727C48527B
13228A20928C35728A48528A
13229C20929B35729A48529B
13230B20930A35730D48530A
13231D20931D35731A48531D
13232B20932C35732C48532B
13233D20933B35733C48533C
13234B20934A35734C48534B
13235A20935C35735D48535C
13236C20936B35736C48536D
13237B20937B35737A48537A
13238C20938A35738C48538B
13239C20939D35739B48539A
13240A20940B35740B48540A

KHỐI 11:
ĐÁP ÁN ĐỀ KTCK I - LOP 11 - NH 2021-2022
madeCautrondapanmadeCautrondapanmadeCautrondapanmadeCautrondapan
1321B2091A3571C4851B
1322D2092C3572A4852C
1323C2093A3573A4853D
1324B2094B3574A4854B
1325D2095B3575D4855A
1326D2096C3576A4856D
1327C2097D3577B4857A
1328A2098B3578C4858D
1329B2099C3579D4859C
13210B20910A35710B48510A
13211B20911D35711C48511A
13212C20912A35712A48512D
13213A20913C35713C48513A
13214C20914D35714B48514B
13215D20915A35715D48515C
13216D20916B35716C48516A
13217D20917B35717A48517A
13218D20918A35718B48518A
13219A20919D35719D48519D
13220D20920A35720D48520C
13221C20921D35721B48521A
13222C20922D35722A48522D
13223C20923D35723D48523C
13224B20924B35724B48524B
13225A20925B35725A48525C
13226B20926D35726A48526C
13227A20927B35727C48527B
13228B20928C35728D48528C
13229C20929D35729C48529C
13230D20930C35730C48530C
13231C20931B35731B48531B
13232C20932A35732A48532B
13233A20933C35733D48533D
13234A20934A35734D48534A
13235B20935D35735C48535B
13236D20936A35736B48536B
13237A20937B35737C48537D
13238A20938C35738D48538D
13239A20939C35739B48539D
13240B20940C35740B48540B


ĐÁP ÁN - KIỂM TRA CUỐI KỲ I - LỚP 12


madecautrondapanmadecautrondapanmadecautrondapanmadecautrondapan
1321C2091C3571A4851D
1322A2092D3572D4852A
1323B2093B3573C4853A
1324D2094C3574C4854D
1325D2095A3575A4855B
1326A2096B3576A4856B
1327B2097B3577A4857B
1328A2098D3578C4858B
1329D2099B3579B4859B
13210C20910A35710C48510A
13211B20911A35711B48511D
13212C20912C35712D48512B
13213C20913C35713A48513A
13214C20914A35714D48514C
13215B20915A35715B48515D
13216B20916D35716D48516B
13217D20917D35717C48517A
13218D20918B35718D48518A
13219B20919A35719C48519D
13220A20920B35720D48520C
13221D20921C35721A48521C
13222C20922A35722B48522A
13223A20923B35723A48523A
13224C20924C35724C48524C
13225B20925C35725A48525C
13226C20926D35726B48526B
13227D20927C35727A48527C
13228D20928A35728D48528D
13229A20929D35729B48529A
13230A20930B35730B48530A
13231B20931A35731C48531D
13232A20932B35732D48532D
13233D20933D35733D48533C
13234A20934D35734C48534C
13235B20935C35735B48535D
13236C20936C35736D48536C
13237C20937B35737A48537B
13238B20938A35738B48538C
13239D20939D35739B48539B
13240A20940D35740C48540D

 


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Lên đầu trang