BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐỊA LÝ 11

BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG

Bài 1: Cho bảng số liệu: DÂN SỐ NƯỚC TA TRONG THỜI KÌ 1990 – 2020

                                                                                                    (Đơn vị: triệu người)

Năm

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2018

2020

Số dân 

70,0

74,9

79,9

83,8

87,9

92,7

95,5

97,3

A. Vẽ biểu đồ đường thể hiện sự phát triển dân số của nước ta trong thời kỳ 1990 – 2020.

B. Nhận xét

Bài 2: Cho bảng số liệu: TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẤT TỬ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1979 - 2011                                                                                           (Đơn vị: %0)

Năm

1979

1989

1999

2009

2011

Tỉ suất sinh

32,2

31,3

23,6

17,6

16,6

Tỉ suất tử

7,2

8,4

7,3

6,7

6,9

A. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tỉ suất sinh và tỉ suất tử giai đoạn 1979 - 2011.

B. Nhận xét.

Bài 3: Cho bảng số liệu sau: SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CỦA LB NGA 2005 – 2010 (Đơn vị: nghìn tấn)

Năm

2005

2008

2009

2010

Lương thực có hạt

76564

106418

95616

59624

Thịt 

4914

6311

6766

7214

Cá khai thác

3175

3363

3796

4038

A. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng lương thực có hạt, thịt, cá LB Nga giai đoạn 2005 - 2010.

B. Nhận xét tốc độ tăng trưởng sản lượng lương thực có hạt, thịt, cá khai thác của LB Nga trong giai đoạn trên.

Bài 4: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH CAO SU, CÀ PHÊ, HỒ TIÊU CỦA ĐÔNG NAM Á GIAI ĐOẠN 1990 - 2010.                                                           (Đơn vị: nghìn ha)

Năm

1990

2000

2005

2010

Cao su

5266

5745

6890

7550

Cà phê

1157

2174

2117

2138

Hồ tiêu

101

143

183

254

A. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích sao su, cà phê, hồ tiêu của Đông Nam Á giai đoạn 1990 - 2010.

B. Nhận xét.BIỂU ĐỒ MIỀN


Bài 1: Cho bảng số liệu sau: GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA LIÊN BANG NGA GIAI ĐOẠN 2000 - 2010. 

(Đơn vị: tỉ USD)

Năm 

2000

2005

2008

2010

Xuất khẩu

114,4

269,0

520,0

445,5

Nhập khẩu

62,4

164,3

366,6

322,4

Tổng số

176,8

 433,3

886,6

767,9

a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu của LB Nga giai đoạn 2000 - 2010.

b. Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét cần thiết.

c. Tính cán cân xuất nhập khẩu của Liên Bang Nga qua các năm.


Bài 2: Cho bảng số liệu sau: LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2005 – 2012

 (Đơn vị: triệu người)

Ngành

2005

2009

2010

2012

Nông nghiệp

334

289

279

258

Công nghiệp

178

210

218

232

Dịch vụ

234

259

264

277

Tổng số

746

758

761

767

a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động có việc làm phân theo ngành kinh tế của Trung Quốc giai đoạn 2005 -2012. 

b. Nhận xét.

Bài 3: Cho bảng số liệu sau: TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990 – 2010 (Đơn vị: tỉ USD)

Năm 

1990

2000

2005

2010

Nông - lâm - thủy sản

2.3

7,6

10,2

20,0

Công nghiệp - xây dựng

1,4

11,4

20,2

40,5

Dịch vụ

2,3

12,0

22,6

45,5

Tổng số

6,0

31,0

53,0

106,0

A. Biểu đồ thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1990 - 2010.

B. Nhận xét.

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Lên đầu trang