HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Đề thi thử số 13 - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Địa Lý 12

Đề thi thử số 13 - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Địa Lý 12

Đề thi thử số 3 - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Địa Lý 12

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ


Câu 41: Cho bảng số liệu:

TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á NĂM 2021
(Đơn vị: ‰)
TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á NĂM 2021
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của một số quốc gia năm 2021?
A. Ma-lai-xi-a cao hơn Xin-ga-po.
B. Phi-lip-pin thấp hơn Mi-an-ma.
C. Xin-ga-po cao hơn Mi-an-ma.
D. Mi-an-ma thấp hơn Ma-lai-xi-a.

Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trạm khí tượng nào sau đây thuộc vùng khí hậu Bắc Trung Bộ?

A. Đồng Hới.
B. Nha Trang.
C. Thanh Hóa.
D. Đà Nẵng.

Câu 43: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trọng điểm, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có cơ cấu ngành đa dạng hơn cả?

A. Mộc Châu.
B. Đà Nẵng.
C. Nha Trang.
D. Cần Thơ.

Câu 44: Sản phẩm thuộc công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi ở nước ta là

A. tôm đông lạnh.
B. xúc xích.
C. cà phê nhân.
D. cá đóng hộp.

Câu 45: Cho biểu đồ:

GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA THÁI LAN VÀ PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA THÁI LAN VÀ PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về thay đổi GDP bình quân đầu người năm 2021 so với năm 2015 của Thái Lan và Phi-lip-pin?
A. Thái Lan tăng ít hơn Phi-lip-pin.
B. Thái Lan tăng chậm hơn Phi-lip-pin.
C. Phi-lip-pin tăng chậm hơn Thái Lan.
D. Phi-lip-pin tăng gấp hai lần Thái Lan.

Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết Khánh Hòa có trung tâm kinh tế nào sau đây?

A. Đà Nẵng.
B. Huế.
C. Quy Nhơn.
D. Nha Trang.

Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết núi Bà Đen thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Tây Ninh.
B. Bình Phước.
C. Bình Dương.
D. Đồng Tháp.

Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Mã?

A. Luông.
B. Hiếu.
C. Chu.
D. Bưởi.

Câu 49: Hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển chậm ở

A. Tây Nguyên.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Đồng bằng sông Hồng.
D. Đông Nam Bộ.

Câu 50: Đông Nam Bộ hiện nay đứng đầu cả nước về

A. trồng nhiều loại cây ăn quả.
B. trữ năng thủy điện ở các sông.
C. phát triển khai thác dầu và khí.
D. chăn nuôi trâu và thủy sản.

Câu 51: Căn cứ Atlat địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết tỉnh nào sau đây có sân bay Đông Tác?

A. Khánh Hòa.
B. Đà Nẵng.
C. Bình Định.
D. Phú Yên.

Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ cho biết khu kinh tế ven biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây in?

A. Quảng Trị.
B. Hà Tĩnh.
C. Quảng Bình.
D. Nghệ An.

Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường số 28 nối Phan Thiết với điểm nào sau đây?

A. Di Linh.
B. Biên Hòa.
C. Đồng Xoài.
D. Liên Khương.

Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết điểm du lịch biển nào sau đây thuộc trung tâm du lịch Huế?

A. Non Nước.
B. Thuận An.
C. Sa Huỳnh.
D. Thiên Cầm.

Câu 55: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành đóng tàu?

A. Thái Nguyên.
B. Việt Trì.
C. Hải Phòng.
D. Bắc Ninh.

Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết nơi nào sau đây là một điểm công nghiệp?

A. Hà Giang.
B. Thái Nguyên.
C. Việt Trì.
D. Huế.

Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết thành phố nào sau đây là đô thị loại 1 ?

A. Tam Kỳ.
B. Phan Thiết.
C. Tuy Hòa.
D. Đà Nẵng.

Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây ở xa nhất về phía tây của nước ta?

A. Điện Biên.
B. Tuyên Quang.
C. Yên Bái.
D. Thái Nguyên.

Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào sau đây nằm trên sơn nguyên Hà Giang?

A. Kiều Liêu Ti.
B. Phia Ya.
C. Tây Côn Lĩnh.
D. Pu Tha Ca.

Câu 60: Biện pháp để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở đồng bằng của nước ta là

A. tổ chức định canh, định cư cho người dân.
B. canh tác hợp lí, chống ô nhiễm đất đai.
C. áp dụng biện pháp nông - lâm kết hợp.
D. thực hiện kĩ thuật canh tác trên đất dốc.

Câu 61: Hạn hán ở nước ta

A. chỉ có tại nơi khuất gió.
B. xảy ra trong mùa khô.
C. kéo dài nhất tại miền Bắc.
D. chỉ xảy ra ở miền núi.

Câu 62: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào có số lượng bò lớn nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Quảng Ngãi.
B. Phú Yên.
C. Quảng Nam.
D. Bình Định.

Câu 63: Sản xuất cây cà phê ở nước ta hiện nay

A. toàn bộ diện tích trồng cà phê chè.
B. phân bố tập trung trên đất phù sa.
C. chú trọng đầu tư công nghệ chế biến.
D. chỉ phục vụ thị trường trong nước.

Câu 64: Ngành thủy sản nước ta hiện nay

A. đối tượng nuôi trồng còn kém đa dạng.
B. phân bố đồng đều trên phạm vi cả nước.
C. chủ yếu phát triển nuôi trồng nước ngọt.
D. thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng.

Câu 65: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay là

A. tăng sản phẩm cao cấp, giảm các sản phẩm chất lượng thấp.
B. tăng tỉ trọng ngành thủy sản, giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi.
C. hình thành các vùng động lực, giảm số lượng khu chế xuất.
D. giảm tỉ trọng kinh tế cá thể, tăng tỉ trọng kinh tế Nhà nước.

Câu 66: Lao động thành thị của nước ta hiện nay

A. chiếm tỉ lệ lớn trong lao động.
B. có tỉ trọng ngày càng tăng.
C. có trình độ từ cao đẳng trở lên.
D. chỉ hoạt động trong dịch vụ.

Câu 67: Lợi ích chủ yếu của việc khai thác tổng hợp tài nguyên biển đảo ở nước ta là

A. mang lại hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường.
B. giải quyết nhiều việc làm cho người lao động.
C. tăng cường giao lưu kinh tế giữa các huyện đảo.
D. hạn chế các thiên tai phát sinh trên vùng biển.

Câu 68: Vị trí địa lí của nước ta

A. nằm ở phía Đông Bắc của bán đảo Trung Ấn.
B. là nơi gặp gỡ của các khối khí hoạt động theo mùa.
C. thuộc vành đai động đất điển hình của châu Á.
D. trung tâm của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Câu 69: Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay

A. chững lại, tỷ lệ dân thành thị thấp và tăng chậm.    
B. theo hai hướng khác nhau, gắn với công nghiệp.
C. chuyển biến tích cực, số lượng đô thị tăng lên.       
D. có nhiều đô thị lớn, phân bố đều khắp lãnh thổ.

Câu 70: Giao thông vận tải đường sông nước ta hiện nay

A. có phương tiện khá đa dạng.
B. chỉ vận chuyển hàng hóa.
C. trang thiết bị đã rất hiện đại.
D. tập trung ở vùng miền núi.

Câu 71: Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều cây dược liệu quý chủ yếu do

A. địa hình núi cao, giống cây trồng tốt, khí hậu cận nhiệt và ôn đới trên núi.
B. đất feralit có diện tích rộng, nguồn nước mặt dồi dào, giống cây trồng tốt.
C. địa hình đa dạng với nhiều dãy núi, nguồn nước mặt phong phú, đất feralit.
D. khí hậu mùa đông lạnh, nhiều loại đất khác nhau, lượng mưa rất thích hợp.

Câu 72: Các mặt hàng xuất khẩu của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu do

A. thu hút đầu tư, tham gia các tổ chức quốc tế.
B. đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
C. kinh tế phát triển, mở rộng hội nhập quốc tế.
D. mở rộng sản xuất, mức sống ngày càng tăng.

Câu 73: Cho biểu đồ về số lượng bò và sản lượng thịt bò nước ta, giai đoạn 2015 - 2021:

số lượng bò và sản lượng thịt bò nước ta, giai đoạn 2015 - 2021
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô số lượng bò và sản lượng thịt bò.
B. Cơ cấu số lượng bò và sản lượng thịt bò.
C. Sự thay đổi cơ cấu số lượng bò và sản lượng thịt bò.
D. Tốc độ tăng trưởng số lượng bò và sản lượng thịt bò.

Câu 74: Ý nghĩa chủ yếu của việc khai thác thủy năng ở Tây Nguyên là

A. thúc đẩy công nghiệp phát triển, giải quyết vấn đề thủy lợi.
B. tạo nguồn năng lượng lớn, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản.
C. giải quyết nước tưới trong mùa khô, phát triến du lịch sinh thái.
D. khai thác tiềm năng của vùng, giải quyết nhu cầu về năng lượng.

Câu 75: Mục đích chủ yếu của việc phát triển các khu kinh tế ven biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. đào tạo kĩ thuật cho lực lượng lao động, tạo ra nhiều việc làm mới.
B. sản xuất các sản phẩm phục vụ xuất khẩu, nâng cao vị thế của vùng.
C. đổi mới vùng nông thôn ven biển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành.
D. thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy sản xuất công nghiệp.

Câu 76: Mục đích chủ yếu của việc sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. tăng sản lượng của nông nghiệp, đa dạng hóa sản xuất.
B. biến đồng bằng thành một khu vực kinh tế quan trọng.
C. cải tạo tài nguyên đất, mở rộng hơn diện tích trồng lúa.
D. cân bằng sinh thái, bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên.

Câu 77: Giải pháp chủ yếu trong phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ở Đồng bằng sông Hồng là

A. thu hút vốn, đổi mới công nghệ, đảm bảo nguyên liệu và thị trường.
B. hình thành vùng chuyên canh, đổi mới chính sách và hiện đại hóa.
C. tăng nguồn nguyên liệu tại chỗ, mở rộng quy mô các nhà máy chế biến.
D. nâng cao chất lượng lao động, thay đổi thị trường và nguồn nguyên liệu.

Câu 78: Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là

A. khai thác tốt hơn thế mạnh, tao ra nhiều nông sản hàng hóa.
B. chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu quả của đầu tư.
C. giải quyết việc làm, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
D. sử dụng hợp lí tài nguyên đất, góp phần bảo vệ môi trường.

Câu 79: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có khí hậu khác với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ yếu do tác động của

A. gió mùa và Tín phong bán cầu Bắc, vị trí gần chí tuyến, địa hình núi.
B. vị trí ở nội chí tuyến, địa hình đồi núi, gió mùa Đông Bắc và gió Tây.
C. địa hình có núi cao, vị trí ở khu vực gió mùa, Tín phong bán cầu Bắc.
D. núi cao, gió mùa Tây Nam và dải hội tụ nhiệt đới, vị trí ở xa xích đạo.

Câu 80: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG LÚA CỦA MỘT SỐ VÙNG NƯỚC TA, NĂM 2017, 2020 VÀ 2021
(Đơn vị: Nghìn tấn)
SẢN LƯỢNG LÚA CỦA MỘT SỐ VÙNG NƯỚC TA, NĂM 2017, 2020 VÀ 2021
Theo bảng số liệu, để so sánh sản lượng lúa của một số vùng nước ta qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Miền.
B. Kết hợp.
C. Tròn.
D. Cột.................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com

Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề thi Kiểm tra Tin tức
Lên đầu trang