HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Đề thi thử số 10 - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Địa Lý 12

Đề thi thử số 10 - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Địa Lý 12

Đề thi thử số 3 - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Địa Lý 12

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ


Câu 41: Cho bảng số liệu:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á, NĂM 2015 VÀ 2021 (Đơn vị: Triệu USD)
 
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á, NĂM 2015 VÀ 2021
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia năm 2021 với năm 2015?
A. Cam-pu-chia tăng ít hơn Bru-nây. 
B. In-đô-nê-xi-a tăng chậm hơn Cam-pu-chia.
C. Bru-nây tăng nhanh hơn In-đô-nê-xi-a. 
D. In-đô-nê-xi-a tăng ít hơn Bru-nây.

Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết địa điểm nào sau đây có biên độ nhiệt cao nhất?

A. Lạng Sơn. 
B. Nha Trang. 
C. Cần Thơ. 
D. Đà Nẵng.

Câu 43: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trọng điểm, cho biết nhà máy thủy điện Bản Vẽ nằm trên sông nào sau đây?

A. Sông Cả. 
B. Sông Hồng. 
C. Sông Đà. 
D. Sông Gâm.

Câu 44: Công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta chủ yếu do có

A. sản phẩm phong phú, hiệu quả kinh tế cao, phân bố rộng khắp.
B. cơ cấu đa dạng, thúc đẩy nông nghiệp phát triển, tăng thu nhập.
C. tỉ trọng lớn nhất, đáp ứng nhu cầu rộng, thu hút nhiều lao động.
D. thế mạnh lâu dài, hiệu quả cao, thúc đẩy ngành khác phát triển.

Câu 45: Cho biểu đồ:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA CAM-PU-CHIA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
 
CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA CAM-PU-CHIA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu, nhập khẩu giai đoạn 2015 - 2021 của Cam-pu-chia?
A. Xuất khẩu tăng liên tục và nhập khẩu giảm liên tục.
B. Xuất khẩu giảm không liên tục và nhập khẩu tăng không liên tục.
C. Nhập khẩu tăng không liên tục và xuất khẩu tăng không liên tục.
D. Xuất khẩu tăng gấp hai lần nhập khẩu.

Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Nam. 
B. Quảng Bình. 
C. Hà Tĩnh. 
D. Quảng Trị.

Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết quần đảo Hà Tiên thuộc tỉnh nào sau đây?

A. An Giang. 
B. Cà Mau. 
C. Kiên Giang. 
D. Long An.

Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết trạm thủy văn Mỹ Thuận trên sông nào sau đây?

A. Sông Tiền. 
B. Sông Hậu. 
C. Sông Thu Bồn. 
D. Sông Đồng Nai.

Câu 49: Nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng?

A. Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ngày càng mạnh.
B. Trình độ người lao động ngày càng được nâng cao.
C. Nguồn nguyên, nhiên liệu nhiều loại và phong phú. 
D. Nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia sản xuất.

Câu 50: Nguyên nhân làm cho thủy lợi trở thành vấn đề có ý nghĩa hàng đầu trong phát triển nông, lâm nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

A. vùng có nhiều ô trũng ngập nước. 
B. khí hậu có mùa khô sâu sắc và kéo dài.
C. cơ sở vật chất kĩ thuật chưa phát triển. 
D. cây công nghiệp cần nhiều nước tưới.

Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có khai thác nước khoáng?

A. Khánh Hòa. 
B. Phú Yên. 
C. Bình Thuận. 
D. Ninh Thuận.

Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tỉnh Nghệ An có cảng biển nào sau đây?

A. Cửa Gianh. 
B. Cửa Lò. 
C. Nhật Lệ. 
D. Vũng Áng.

Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết quốc lộ 9 nối cửa khẩu quốc tế Lao Bảo với địa điểm nào sau đây?

A. Đông Hà. 
B. Hồng Lĩnh. 
C. Hà Tĩnh. 
D. Đồng Hới.

Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết bãi tắm nào sau đây nằm trên đảo?

A. Bãi Khem. 
B. Thiên Cầm. 
C. Sa Huỳnh. 
D. Ninh Chữ.

Câu 55: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết ở Trại Cau có khai thác khoáng sản nào sau đây?

A. Than đá. 
B. Thiếc. 
C. Đồng. 
D. Sắt.

Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết ngành công nghiệp cơ khí có ở trung tâm nào sau đây?

A. Quảng Ngãi. 
B. Nha Trang. 
C. Phan Thiết. 
D. Sóc Trăng.

Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết tỉnh Bình Phước có đô thị nào sau đây?

A. Đồng Xoài. 
B. Gia Nghĩa. 
C. Thủ Dầu Một. 
D. Bảo Lộc.

Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích nhỏ nhất?

A. Nghệ An. 
B. Gia Lai. 
C. Bắc Ninh. 
D. Quảng Ninh.

Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào sau đây nằm ở cao nguyên Đắk Lắk?

A. Braian. 
B. Nam Decbri. 
C. Lang Bian. 
D. Chư Pha.

Câu 60: Biện pháp hiệu quả nhất nhằm đảm bảo sự cân bằng tài nguyên nước ở nước ta hiện nay là

A. xây dựng công trình giữ nước, tăng độ che phủ rừng, nghiêm cấm xả thải.
B. xây dựng các hồ chứa nước, trồng và bảo vệ rừng, phân phối nước hợp lí.
C. tích cực phát triển thủy điện, trồng rừng đầu nguồn, hạn chế thuốc trừ sâu.
D. hạn chế sử dụng phân hóa học, đào hố vẩy cá, khoanh nuôi bảo vệ rừng.

Câu 61: So với miền Bắc, ở miền Trung lũ quét thường xảy ra

A. nhiều hơn. 
B. ít hơn. 
C. muộn hơn. 
D. sớm hơn.

Câu 62: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào có diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm lớn nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Hà Tĩnh. 
B. Nghệ An. 
C. Gia Lai. 
D. Đắk Nông.

Câu 63: Để đẩy mạnh sản xuất cây ăn quả nhiệt đới ở nước ta, giải pháp nào sau đây là chủ yếu?

A. Coi trọng việc đăng kí thương hiệu, áp dụng công nghệ, thay giống mới.
B. Đẩy mạnh kinh tế trang trại, áp dụng công nghệ, đảm bảo chuỗi sản xuất.
C. Đầu tư vốn, đẩy mạnh kinh tế trang trại, tăng cường quảng bá thương hiệu.
D. Mở rộng thị trường, phát triển công nghệ chế biến, đảm bảo chuỗi sản xuất.

Câu 64: Hiệu quả khai thác thủy sản ở nước ta còn thấp chủ yếu là do

A. tập trung đánh bắt ở ven bờ. 
B. thiếu lao động có trình độ cao.
C. nguồn lợi thủy sản suy giảm. 
D. phương tiện đánh bắt lạc hậu.

Câu 65: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay

A. làm tăng mạnh tỉ trọng kinh tế Nhà nước. 
B. tăng cao tỉ trọng công nghiệp khai khoáng.
C. hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn. 
D. đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển đất nước.

Câu 66: Nước ta có tỉ lệ lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh phù hợp với

A. tình hình phát triển kinh tế trong nước. 
B. quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa.
C. xu hướng mở cửa, hội nhập quốc tế. 
D. phát triển các ngành nghề truyền thống.

Câu 67: Nghề làm muối ở nước ta hiện nay

A. cung cấp sản phẩm xuất khẩu chủ lực. 
B. phát triển mạnh ở nhiều tỉnh ven biển.
C. phát triển mạnh ở vùng Bắc Trung Bộ. 
D. áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại.

Câu 68: Vùng trời của nước ta trên biển được xác định bằng

A. không gian trên các hải đảo và không gian trên mặt biển.
B. ranh giới bên ngoài của lãnh hải và không gian của các đảo.
C. không gian trên mặt biển với diện tích khoảng 1 triệu km2.
D. ranh giới của nội thủy, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế.

Câu 69: Đô thị hóa bền vững đã trở thành mục tiêu quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội nước ta chủ yếu do

A. thúc đẩy công nghiệp hóa, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm.
B. tăng cường thu hút vốn đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.
C. chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.
D. thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết thất nghiệp.

Câu 70: Hướng phát triển của ngành bưu chính nước ta hiện nay là

A. chỉ đầu tư các hoạt động công ích. 
B. tận dụng lao động chưa qua đào tạo.
C. đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh. 
D. tăng quy trình nghiệp vụ thủ công.

Câu 71: Cây ăn quả ở Trung du và miền núi Bắc Bộ hiện nay phát triển theo hướng tập trung do tác động chủ yếu của

A. chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các sản phẩm giá trị.
B. đa dạng hóa nông nghiệp, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.
C. sản xuất theo hướng hàng hóa, nhu cầu lớn của người dân.
D. ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, giải quyết việc làm.

Câu 72: Nhân tố nào sau đây tác động đến sự đa dạng loại hình du lịch nước ta hiện nay?

A. Tài nguyên du lịch và nhu cầu của du khách trong, ngoài nước.
B. Nhu cầu của du khách trong, ngoài nước và điều kiện phục vụ.
C. Lao động làm du lịch và cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng.
D. Định hướng ưu tiên phát triển du lịch và các nguồn vốn đầu tư.

Câu 73: Cho biểu đồ về sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của nước ta, giai đoạn 2015 - 2021:

 
sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của nước ta, giai đoạn 2015 - 2021
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu sản lượng. 
B. Quy mô và cơ cấu sản lượng.
C. Tốc độ tăng sản lượng. 
D. Quy mô sản lượng.

Câu 74: Giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp hàng hóa ở Tây Nguyên là

A. liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.
B. phát triển trang trại nông - lâm nghiệp, tăng chế biến và bảo quản.
C. đa dạng hóa nông sản xuất khẩu, mở rộng thêm thị trường tiêu thụ.
D. phát triển các vùng chuyên canh ứng dụng sản xuất công nghệ cao.

Câu 75: Nguyên nhân dẫn đến vùng cực Nam Trung Bộ có lượng mưa vào loại thấp nhất nước ta là

A. sự hoạt động của gió Tín phong. 
B. địa hình song song với hướng gió.
C. sự hoạt động mạnh của gió phơn. 
D. có địa hình chắn gió biển thổi vào.

Câu 76: Để sử dụng hợp lí tự nhiên vùng ven biển của Đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp quan trọng là

A. đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, phát triển du lịch. 
B. cải tạo rừng ngập mặn để phát triển du lịch.
C. bảo vệ rừng ngập mặn kết hợp nuôi thủy sản. 
D. xây dựng hệ thống cảng cá, cải tạo đất mặn.

Câu 77: Thế mạnh chủ yếu để phát triển công nghiệp ở đồng bằng sông Hồng là

A. nông nghiệp phát triển, mật độ đô thị cao. 
B. tài nguyên đa dạng, quy mô dân số lớn.
C. vị trí giáp biển, giao thông khá thuận lợi. 
D. lao động có kỹ thuật đông, thị trường rộng.

Câu 78: Hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng năm ở Bắc Trung Bộ dựa trên điều kiện thuận lợi chủ yếu nào sau đây?

A. Công nghệ hiện đại, đất badan, nhiều giống tốt. 
B. Đất cát pha, lao động dồi dào, thị trường lớn.
C. Lao động đông, đất cát pha, khí hậu nóng ẩm. 
D. Đất badan, lao động đông, khí hậu thích hợp.

Câu 79: Cảnh quan thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc nước ta có sự phân hóa theo độ cao đa dạng, phức tạp hơn phần lãnh thổ phía Nam do tác động chủ yếu của các nhân tố nào sau đây?

A. Địa hình, vị trí địa lí, hoạt động gió mùa. 
B. Gió mùa Đông Bắc, hướng núi, Biển Đông.
C. Địa hình, Tín phong bán cầu Bắc, vị trí địa lí. 
D. Địa hình, hoàn lưu khí quyển, Biển Đông.

Câu 80: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ MẶT HÀNG NHẬP KHẨU CHỦ YẾU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021 (Đơn vị: nghìn tấn)
  
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ MẶT HÀNG NHẬP KHẨU CHỦ YẾU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021


Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của nước ta giai đoạn 2015 - 2021, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột. B. Kết hợp. C. Đường. D. Miền.
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com

Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Đề thi Kiểm tra Tin tức
Lên đầu trang