HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Đề thi thử số 23 - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Địa Lý 12

Đề thi thử số 23 - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Địa Lý 12

Đề thi thử số 3 - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Địa Lý 12

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ
Câu 41: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG NGÔ CỦA MI-AN-MA VÀ PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
(Đơn vị: nghìn tấn)
SẢN LƯỢNG NGÔ CỦA MI-AN-MA VÀ PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi sản lượng ngô năm 2020 so với năm 2015 của Mi-an-ma và Phi-lip-pin?
A. Mi-an-ma tăng nhanh hơn Phi-lip-pin.
B. Phi-lip-pin tăng nhanh hơn Mi-an-ma.
C. Mi-an-ma tăng nhiều hơn Phi-lip-pin.
D. Mi-an-ma tăng, Phi-lip-pin giảm.

Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trạm khí tượng nào sau đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn dưới 20°C?

A. Sa Pa.
B. Hà Nội.
C. Lạng Sơn.
D. Điện Biên Phủ.

Câu 43: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trọng điểm, cho biết những nơi nào sau đây có ngành sản xuất gỗ, giấy, xenlulô?

A. Sóc Trăng.
B. Pleiku.
C. Hòa Bình.
D. Phủ Lí.

Câu 44: Nhà máy điện sử dụng nguồn nhiên liệu than ở nước ta là

A. Bà Rịa.
B. Phú Mỹ.
C. Cà Mau.
D. Phả Lại.

Câu 45: Cho biểu đồ sau:

SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A NĂM 2020
SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A NĂM 2020
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về số dân và tỉ lệ dân thành thị của In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a?
A. Số dân của In-đô-nê-xi-a ít hơn Ma-lai-xi-a.
B. Số dân của Ma-lai-xi-a ít hơn In-đô-nê-xi-a.
C. Tỉ lệ dân thành thị của In-đô-nê-xi-a cao hơn Ma-lai-xi-a.
D. Tỉ lệ dân thành thị của Ma-lai-xi-a gấp đôi In-đô-nê-xi-a.

Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.
B. Quảng Bình.
C. Hà Tĩnh.
D. Thanh Hóa.

Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết cây công nghiệp nào sau đây được trồng phổ biến ở Đông Nam Bộ?

A. Mía.
B. Dừa.
C. Cao su.
D. Chè.

Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây chảy theo hướng vòng cung?

A. Sông Lục Nam.
B. Sông Đà.
C. Sông Hồng.
D. Sông Gianh.

Câu 49: Cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay

A. giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.
B. số lượng ngành còn kém đa dạng.
C. ưu tiên các sản phẩm cạnh tranh thấp.
D. nổi lên một số ngành trọng điểm.

Câu 50: Phát triển theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ ngành nào trong các ngành sau đây chiếm tỉ trọng cao nhất cả nước?

A. Thủy điện
B. Xi măng
C. Tin học
D. Khai thác than

Câu 51: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Vĩnh Sơn.
B. Xê Xan.
C. Đrây Hling.
D. Yaly.

Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cảng Thuận An thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Hà Tĩnh.
B. Thanh Hóa.
C. Thừa Thiên - Huế.
D. Phan Thiết.

Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết cảng nào sau đây là cảng sông?

A. Thuận An.
B. Hải Phòng.
C. Cửa Lò.
D. Ninh Bình.

Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây thuộc cấp vùng?

A. Cần Thơ.
B. Hà Nội.
C. Đà Nẵng.
D. TP. Hồ Chí Minh.

Câu 55: Căn cứ vào Atlat Địa lí trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết ngành dệt may không phải là ngành chuyên môn hóa của trung tâm công nghiệp nào sau đây đây?

A. Nam Định.
B. Hải Dương.
C. Phúc Yên.
D. Hà Nội.

Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết nơi nào sau đây là một điểm công nghiệp?

A. Huế.
B. Việt Trì.
C. Hà Giang.
D. Thái Nguyên.

Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây có quy mô dân số lớn nhất ở vùng Tây Nguyên?

A. Đà Lạt.
B. Kon Tum.
C. Pleiku.
D. Buôn Ma Thuật.

Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết điểm cực Tây phần đất liền của nước ta thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Khánh Hòa.
B. Cà Mau.
C. Hà Giang.
D. Điện Biên.

Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

A. Tam Đảo.
B. Phu Luông.
C. Phanxipăng.
D. Pu Trà.

Câu 60: Tài nguyên đất của nước ta bị suy thoái nhiều nơi do

A. mưa lớn theo mùa.
B. khai thác quá mức.
C. bón phân hữu cơ.
D. trồng trọt luân canh.

Câu 61: Khu vực nào sau đây chịu ảnh hưởng mạnh nhất của động đất?

A. Đông Bắc.
B. Tây Nguyên.
C. Đông Nam Bộ.
D. Tây Bắc.

Câu 62: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực dưới 60%?

A. Ninh Thuận.
B. Bình Thuận.
C. Tây Ninh.
D. Bình Phước.

Câu 63: Ngành trồng lúa của nước ta hiện nay

A. đóng vai trò lớn nhất về lương thực.
B. đã tự động hoá hoàn toàn các khâu.
C. có diện tích ngày càng tăng rất lớn.
D. hầu hết chỉ tập trung cho xuất khẩu.

Câu 64: Ngành thủy sản của nước ta hiện nay

A. đối tượng nuôi trồng còn kém đa dạng.
B. phân bố đồng đều trên phạm vi cả nước.
C. chủ yếu phát triển nuôi trồng nước ngọt.
D. thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng.

Câu 65: Việc chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta hiện nay

A. làm hạ thấp tỉ trọng nông nghiệp.
B. đang diễn ra với tốc độ rất nhanh.
C. đã hình thành các khu công nghiệp.
D. làm tăng cao tỉ trọng công nghiệp.

Câu 66: Lao động nông thôn nước ta hiện nay

A. hầu hết đã qua đào tạo nghề nghiệp.
B. chỉ hoạt động trong ngành trồng trọt.
C. có số lượng lớn hơn khu vực đô thị.
D. phần nhiều đạt mức thu nhập rất cao.

Câu 67: Du lịch ở vùng núi nước ta hiện nay

A. đang phát triển đa dạng các loại hình.
B. sử dụng nhiều lao động trình độ cao.
C. phát triển tương xứng với tiềm năng.
D. hệ thống cơ sở lưu trú rất hiện đại.

Câu 68: Vị trí địa lí tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta

A. phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.
B. phát triển nền nông nghiệp cận nhiệt đới.
C. phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.
D. bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc phòng.

Câu 69: Đô thị ở nước ta hiện nay

A. có lực lượng lao động dồi dào.
B. đều có cùng một cấp phân loại.
C. chất lượng cuộc sống thấp.
D. tập trung chủ yếu ở miền núi.

Câu 70: Giao thông vận tải nước ta hiện nay

A. có vai trò lớn nhất là đường sống.
B. đã hình thành cảng biển nước sâu.
C. chỉ có tuyến đường biển quốc tế.
D. chỉ tập trung phát triển đường ô tô.

Câu 71: Việc phát triển kinh tế biển ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?

A. Đẩy mạnh khai thác hải sản, tạo nguồn nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu.
B. Phát huy các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
C. Tăng vị thế của vùng, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động.
D. Phát triển kinh tế ven biển và thu hút nguồn vốn, công nghệ từ nước ngoài.

Câu 72: Sự phân hóa ngành du lịch theo lãnh thổ ở nước ta chủ yếu do sự khác nhau về

A. tài nguyên du lịch, vốn đầu tư và cơ sở hạ tầng.
B. tập trung dân cư, giao thông vận tải và địa hình.
C. nhu cầu trong dân cư, cơ sở hạ tầng và địa hình.
D. tài nguyên du lịch, khí hậu và tập trung dân cư.

Câu 73: Cho biểu đồ sau:

 
sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta giai đoạn 2013 - 2020

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây về sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta giai đoạn 2013 - 2020?
A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản.
B. Quy mô sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản.
C. Cơ cấu sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản.
D. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản.

Câu 74: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo ở Tây Nguyên trong thời gian gần đây nhằm mục đích chủ yếu là

A. thu hút vốn đầu tư, khai thác tốt tự nhiên, giảm áp lực cho thủy điện.
B. cải thiện hạ tầng, giải quyết nhu cầu điện tại chỗ, thúc đẩy xuất khẩu.
C. giải quyết việc làm, hiện đại hóa hạ tầng, thúc đẩy sản xuất hàng hóa.
D. nâng cao đời sống, tăng thêm nguồn lực, phát triển kinh tế bền vững.

Câu 75: Các khu kinh tế ven biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển do tác động chủ yếu của

A. đổi mới chính sách, thu hút nhiều đầu tư.
B. cơ sở hạ tầng nâng cấp, vị trí khá tiện lợi.
C. nguồn lao động đông, thị trường khá lớn.
D. tài nguyên đa dạng, giao thông mở rộng.

Câu 76: Khó khăn chủ yếu vào mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với phát triển kinh tế - xã hội là

A. một số thiên tai xảy ra, diện tích đất phèn và đất mặn mở rộng thêm.
B. mực nước sông bị hạ thấp, mặt nước nuôi trồng thủy sản bị thu hẹp.
C. nước mặn xâm nhập vào đất liền, độ chua và độ mặn của đất tăng.
D. nguy cơ cháy rừng xảy ra, đa dạng sinh học bị đe dọa nghiêm trọng.

Câu 77: Hướng chủ yếu đẩy mạnh phát triển du lịch ở Đồng bằng sông Hồng là

A. đa dạng các loại hình, tạo nhiều sản phẩm phong phú, nâng cấp cơ sở hạ tầng.
B. tập trung khai thác tự nhiên, mở rộng dịch vụ, tăng cường thu hút vốn đầu tư.
C. tăng cường quảng bá, phát triển giao thông, nâng cao chất lượng sản phẩm.
D. mở rộng mạnh lưới, đào tạo lao động, phát triển nhiều ngành nghề thủ công.

Câu 78: Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ nước ta là

A. hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường, tăng khai khoáng.
B. hình thành các trung tâm, tạo sản phẩm mới, mở rộng cảng biển.
C. thay đổi cơ cấu kinh tế, đảm bảo nguyên liệu, gia tăng chế biến.
D. đào tạo lao động, thu hút đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật.

Câu 79: Phần lãnh thổ phía Bắc nước ta vào mùa đông có nhiều biến động thời tiết chủ yếu do tác động của

A. hoạt động của frông, gió mùa Đông Bắc và các dãy núi vòng cung.
B. gió mùa Đông Bắc, hoạt động của frông và Tín phong bán cầu Bắc.
C. vùng đồi núi rộng, hoạt động của frông và Tín phong bán cầu Bắc.
D. gió mùa Đông Bắc, hoạt động của frông và hướng của các dãy núi.

Câu 80: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ VÀ SỮA TƯƠI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ VÀ SỮA TƯƠI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
Căn cứ bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng cà phê và sữa tươi của nước ta giai đoạn 2015 - 2020, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Cột.
B. Tròn.
C. Miền.
D. Đường.

----------HẾT----------
- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com

Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề thi thử số 23 - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Địa Lý 12

Đề thi thử số 23 - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Địa Lý 12

Đề thi thử số 23 - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Địa Lý 12

Đề thi thử số 23 - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Địa Lý 12

Đề thi Kiểm tra Tin tức
Lên đầu trang