Cung cấp sỉ và lẻ cà phê hạt cho quán và quầy mang đi
 • Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

  Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

  Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

 • Bài 10 - TIẾT 2: KINH TẾ TRUNG QUỐC (Có trắc nghiệm và đáp án)

  Bài 10 - TIẾT 2: KINH TẾ TRUNG QUỐC (Có trắc nghiệm và đáp án)

  Bài 10 : CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA ( TRUNG QUỐC) TIẾT 2: KINH TẾ (Có trắc nghiệm và đáp án)

 • BÀI 10 - TIẾT 1: TỰ NHIÊN - DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI TRUNG QUỐC (Có trắc nghiệm và đáp án)

  BÀI 10 - TIẾT 1: TỰ NHIÊN - DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI TRUNG QUỐC (Có trắc nghiệm và đáp án)

  BÀI 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)  TIẾT 1: TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI (Có trắc nghiệm và đáp án)

 • TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ IV VÀ NĂM 2021

  TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ IV VÀ NĂM 2021

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ IV VÀ NĂM 2021

 • Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu - Phần 16

  Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu - Phần 16

  ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM  BẢNG SỐ LIỆU – BIỂU ĐỒ  LỚP 11(Từ bài 1 - 8)

 • Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu - Phần 15

  Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu - Phần 15

  ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM  BẢNG SỐ LIỆU – BIỂU ĐỒ  LỚP 10 (từ bài 1 - 29)

 • Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu - Phần 14

  Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu - Phần 14

  Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu - Phần 14

 • Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu - Phần 13

  Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu - Phần 13

  Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu - Phần 13

 • Cách nhận xét bảng số liệu, biểu đồ (chung)

  Cách nhận xét bảng số liệu, biểu đồ (chung)

  Cách nhận xét bảng số liệu, biểu đồ (chung)

 • Đáp án trắc nghiệm modul 5

  Đáp án trắc nghiệm modul 5

  Đáp án trắc nghiệm modul 5

 • Bài tập trắc nghiệm cuối khoá modul 5

  Bài tập trắc nghiệm cuối khoá modul 5

  Bài tập trắc nghiệm cuối khoá 

 • ĐÁP ÁN GDPT TỔNG THỂ MODUL 5

  ĐÁP ÁN GDPT TỔNG THỂ MODUL 5

  1. Câu hỏi tương tác Module 5 1.1. Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học 1. Chọn đáp án đúng nhất

 • BÀI TẬP PHÂN TÍCH CÁC TÌNH HUỐNG MODUL 5

  BÀI TẬP PHÂN TÍCH CÁC TÌNH HUỐNG MODUL 5

  MẪU  2 MẪU BÁO CÁO PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP THỰC TIỄN TƯ VẤN,  HỖ TRỢ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC

 • Hướng dẫn cách nhận xét và giải thích chung bảng số liệu, biểu đồ

  Hướng dẫn cách nhận xét và giải thích chung bảng số liệu, biểu đồ

  Chung cho hầu hết các dạng biểu đồ có nhiều mốc thời gian. Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn  Mở bài đăng, link trên app để không hiện quảng cáo khi vô website nhé

 • Cách nhận xét và vẽ biểu đồ trong môn thi Địa lý

  Cách nhận xét và vẽ biểu đồ trong môn thi Địa lý

  Cách nhận xét và vẽ biểu đồ trong môn thi Địa lý  Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn  Mở bài đăng, link trên app để không hiện quảng cáo khi vô website nhé

 • Tổng hợp cách nhận biết và một số lỗi thường gặp trong thực hành biểu đồ địa lý

  Tổng hợp cách nhận biết và một số lỗi thường gặp trong thực hành biểu đồ địa lý

  Tổng hợp cách nhận biết và một số lỗi thường gặp trong thực hành biểu đồ địa lý Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn Mở bài đăng, link trên app để không hiện quảng cáo khi vô website nhé

 • Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu - Phần 12

  Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu - Phần 12

  Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu 

 • Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu - Phần 11

  Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu - Phần 11

  Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dạng biểu đồ, bảng số liệu

 • Công thức tính toán trong địa lý

  Công thức tính toán trong địa lý

  Công thức tính toán trong địa lý

 • Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 28 (có đáp án): Địa lí ngành trồng trọt

  Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 28 (có đáp án): Địa lí ngành trồng trọt

  Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 28 (có đáp án):  Địa lí ngành trồng trọt

 • BÀI 28: ĐỊA LÝ NGÀNH TRỒNG TRỌT (Có trắc nghiệm và đáp án)

  BÀI 28: ĐỊA LÝ NGÀNH TRỒNG TRỌT (Có trắc nghiệm và đáp án)

  BÀI 28: ĐỊA LÝ NGÀNH TRỒNG TRỌT  (Có trắc nghiệm và đáp án)

 • Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 29 (có đáp án): Địa lí ngành chăn nuôi

  Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 29 (có đáp án): Địa lí ngành chăn nuôi

  Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 29 (có đáp án): Địa lí ngành chăn nuôi

 • BÀI 29: ĐỊA LÝ NGÀNH CHĂN NUÔI (Có trắc nghiệm và đáp án)

  BÀI 29: ĐỊA LÝ NGÀNH CHĂN NUÔI (Có trắc nghiệm và đáp án)

  BÀI 29: ĐỊA LÝ NGÀNH CHĂN NUÔI (Có trắc nghiệm và đáp án)

 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 Tiết 2 (có đáp án): Kinh tế Liên Bang Nga

  Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 Tiết 2 (có đáp án): Kinh tế Liên Bang Nga

  Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 Tiết 2 (có đáp án): Kinh tế Liên Bang Nga

 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 Tiết 1 (có đáp án): Tự nhiên, dân cư và xã hội

  Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 Tiết 1 (có đáp án): Tự nhiên, dân cư và xã hội

  Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 Tiết 1 (có đáp án): Tự nhiên, dân cư và xã hội

 • ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỊA LÝ - Năm 2019 - THPT Chu Văn An (Hà Nội)

  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỊA LÝ - Năm 2019 - THPT Chu Văn An (Hà Nội)

  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỊA LÝ  Năm 2019 - THPT Chu Văn An (Hà Nội)

 • Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 26 (có đáp án): Cơ cấu nền kinh tế

  Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 26 (có đáp án): Cơ cấu nền kinh tế

  Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 26 (có đáp án):  Cơ cấu nền kinh tế

 • BÀI 26: CƠ CẤU NỀN KINH TẾ (Có trắc nghiệm và đáp án)

  BÀI 26: CƠ CẤU NỀN KINH TẾ (Có trắc nghiệm và đáp án)

  BÀI 26: CƠ CẤU NỀN KINH TẾ (Có trắc nghiệm và đáp án)

 • Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 27 (có đáp án): Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

  Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 27 (có đáp án): Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

  Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 27 (có đáp án):  Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp.  Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

 • BÀI 27: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP. (Có trắc nghiệm và đáp án)

  BÀI 27: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP. (Có trắc nghiệm và đáp án)

  BÀI 27: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP. (Có trắc nghiệm và đáp án)