Ác quỷ nằm ấp ủ...

Ác quỷ nằm ấp ủ trong lồng ngực của kẻ khốn cùng.
The devil lies brooding in the miser's chest.

Thomas Fuller

Lên đầu trang