Cái ác ghê gớm nhất bắt nguồn từ chính chúng ta....

Cái ác ghê gớm nhất bắt nguồn từ chính chúng ta.
Our greatest evils flow from ourselves.

Jean Jacques Rousseau


Lên đầu trang