Lòng ác độc là...

Lòng ác độc là sự trừng phạt của chính nó.
Wickedness is its own punishment.

Francis Quarles

Lên đầu trang