Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có,...

Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm những thứ bạn đang có mà không thể mua được bằng tiền. 
Lên đầu trang