Người yêu thì chưa có...

Người yêu thì chưa có mà gió lạnh đã về. 
Cô đơn thì tràn trề mà hạnh phúc thì chưa hề thấy đâu.

Lên đầu trang