news

Hãy nhìn lại để có bài học

Hãy nhìn lại để có bài học

Hãy nhìn lại để có bài học 

Nhìn lại đằng sau thấy kinh nghiệm.
Nhìn lại đằng trước thấy hi vọng.
Nhìn xung quanh tìm ra thực tại.
Nhìn bên trong tìm thấy chính mình.


Học làm người Lời hay ý đẹp Tin tức
Lên đầu trang