Đời cơ bản là buồn. ...


Đời cơ bản là "buồn". 
Học nhiều thì "buồn ngủ". 
Làm nhiều thì "buồn chán". 
Nghĩ nhiều thì "buồn đời". 
Ức chế thì "buồn bực". 
Thậm chí vui vẻ cũng "buồn cười". 

Lên đầu trang