Ông bà xưa có dạy...

Ông bà xưa có dạy: 
muốn giàu thì nuôi cá, muốn khá thì nuôi heo, muốn nghèo thì nuôi gái.


Lên đầu trang