Tình bạn...

Tình bạn là hoa mai. 
Tương lai là hoa cúc. 
Hạnh phúc là hoa hồng. 
Lấy chồng là hoa héo.Lên đầu trang