Trai xưa ...

Trai xưa chân chất thật thà, trai nay đến cả giá già không tha. 
Gái xưa hiền dịu nết na, gái nay chỉ thích đại gia lắm tiền.


Lên đầu trang