Tuyển tập những câu nói hay về Hạnh phúc tình yêu

- Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc, phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là phải biết yêu
  [Godwin]

- Muô'n nhâ.n hạnh phúc thì trước hết phải chia hạnh phúc
  [The Flight Of Freedom]

- Người ta chỉ tạo nên hạnh phúc của mình do việc sän sóc đến hạnh phúc của người khác
  [Bernardin De Saint Pierre]


- Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng
  [Abbé Delille]

- Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác, là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính  mình
  [G.W. Leibnitz]

- Hạnh phúc không ở thiên đình
Ở ngay bên cạnh người mình đang yêu
  [Florian]

- Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ?
  [Margaret Oliphant]

- Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ?. Sô'ng trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn
  [Bà De Giradin]

- Kẻ nào càng sung sướng, kẻ đó càng it' để ý đê'n hạnh phúc của họ
  [Alberto Moravia]

- Cái lạc thú của những tình yêu âm thầm là vừa có những nỗi chua xót, vừa có những hạnh phúc êm đềm thắm thiết
  [X. ]

- Cái trở ngại to nhâ't của hạnh phúc là trông chờ mô.t hạnh phúc khác to hơn
  [Fontenelle]

- Bí quyê't đê? sô'ng hạnh phúc là biê't chờ đợi hạnh phúc của mình
  [H. Riviere]

- Hạnh phúc giô'ng như tiê'ng vang, chỉ nghe được tiê'ng trả lời mà không bao giờ thâ'y đê'n
  [Carmen Sylva]

- Mô.t khoảnh khä'c hạnh phúc là mô.t niê`m vui bâ't diê.t
  [Figuiere]- Có hai loại người:những người có thể sung sướng được mà không sung sướng, và những kẻ tìm hạnh phúc mãi mà không thấy
  [Danh ngôn Ả Râ.p]

- Hạnh phúc sẽ tự mâ't đi khi nào người ta tự thỏa mãn vê` nó. Hạnh phúc sẽ chỉ bê`n vững khi người ta luôn luôn vươn tới và hoàn toàn khát vọng
  [K.G. Paustopski]

- Tiêu diê.t được mọi lo âu phiê`n toái trong tâm hô`n, â'y là đã tìm được mô.t nguô`n hạnh phúc vĩ đại
  [Kinh Udanavarga]

- Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc
  [Lermontov]


- Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhâ't đê? hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đê'n hạnh phúc là người luôn nghĩ đê'n con sô' "haí'
  [Lord Byron]

- Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nê'u biê't bảo vê. thì hạnh phúc sẽ thành sự thâ.t, ngược lại nê'u không biê't bảo vê. thì hạnh phúc chỉ là mô.t hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thâ.t
  [Pascal]

- Không có hạnh phúc tô.t đỉnh nào trên cõi đời này mà không bị trĩu nä.ng bởi những tai họa,cũng không có hạnh phúc nào lên đê'n tâ.n cùng mà không ngả xuô'ng vì tai ương của nó
   [Jerbey Taylor]

- Muô'n được hạnh phúc đê'n mức đô. nào, ta phải có đau khô? đê'n mức đô. đó
  [Edgar Poe]

-      Những ai chưa từng đau khô? thì những kẻ â'y không bao giờ biê't tâ.n hưởng được hạnh phúc
  [Ugo Foscolo]


- Kẻ nào không chịu đựng được đau khô? trong tình yêu thì không xứng đáng đê? hưởng hạnh phúc của tình yêu
  [V.Ạ Sukhomlinski]


- Không có đau khô? nào hoàn toàn là đau khô?, cũng như không có niê`m vui nào hoàn toàn là niê`m vui
  [Leon Tolstoi]


NguyenDucHanh.net sưu tầm.
Lên đầu trang