Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ...

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
To the wicked, everything serves as pretext.

Voltaire

Lên đầu trang