HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Cách nhận biết để vẽ biểu đồ cột

Cách nhận biết để vẽ biểu đồ cột

Cách nhận biết để ve biểu đồ cột

Cách nhận biết:
-     Khi đề bài yêu cầu cụ thể: “em hãy vẽ biểu đồ cột…” thì không được vẽ dạng khác (đồ thị, tròn…) mà buộc phải vẽ biểu đồ cột.
-     Đề bài muốn ta thể hiện sự hơn kém, nhiều ít hoặc muốn so sánh các yếu tố.
-     Ta có thể dựa vào các cụm từ gợi ý có trong đề bài như: số lượng, sản lượng, so sánh, cán cân xuất nhập khẩu.
-     Đề bài chỉ yêu cầu so sánh các yếu tố trong một năm, trên trục ngang thay vì đơn vị năm thì lại thay thế các vùng, các nước, các loại sản phẩm …
-     Đơn vị có dấu (/) như: kg/người, tấn/ha, USD/người, người/km2 …

-     Khi vẽ về lượng mưa/năm của một địa phương 
Các bước cần lưu ý:
-     Chú ý chia tỷ lệ cho cân xứng giữa 2 trục biểu đồ và phải ghi đơn vị ở 2 trục.
-     Nếu đề bài cho 2 đơn vị khác nhau thì phải biểu hiện 2 đơn vị ở 2 trục khác nhau, không được biểu hiện 2 đơn vị trên cùng một trục. Vẽ thành phần nào thì căn cứ vào trục đơn vị của thành phần đó.
-     Chú ý chia tỷ lệ khoảng cách thời gian giữa các năm. Năm đầu tiên nên vẽ cách trục gốc một khoảng cách (không xác định).
-     Chú ý chia giá trị trên trục tung theo đúng tỷ lệ xích và bắt đầu chia từ gốc tọa độ (0).
-     Không được kẻ dấu -------------- hoặc gạch ngang ______________ trên biểu đồ.
-     Độ rộng các cột phải bằng nhau, không được vẽ cột to, cột bé. Tùy theo đề bài cho mà thay đổi độ rộng sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ của biểu đồ.
-     Khoảng cách các cột giữa các năm nên vẽ cách nhau một khoảng, không nên vẽ sát vào nhau. Nếu trong từng năm chỉ có 1 cột thì năm sẽ nằm giữa cột, nếu trong từng năm có 2 cột thì năm sẽ nằm giữa 2 cột. Lưu ý: phải chia tỷ lệ khoảng cách năm trước rồi cân đối các cột theo khoảng cách năm đã chia, không thay đổi tỷ lệ khoảng cách năm theo độ rộng các cột.
-     Ghi số liệu ngay ngắn, rõ ràng trên từng cột để dễ so sánh và nhận xét.

-     Các cột cùng loại sẽ có ký hiệu giống nhau và chỉ sử dụng những ký hiệu đơn giản.

Website/apps: iDiaLy.com
Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn


iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Lên đầu trang