HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Cách giải thích bảng số liệu, biểu đồ (chung) (Điểm 10+ Địa Lý)

Cách giải thích bảng số liệu, biểu đồ (chung) (Điểm 10+ Địa Lý)

 
Cách giải thích chung bảng số liệu, biểu đồ

Chung cho hầu hết các dạng biểu đồ có nhiều mốc thời gian.

Cách giải thích chung bảng số liệu, biểu đồ

Giải Thích:
Giải thích nguyên nhân: đúng trong đa số trường hợp trừ vấn đề dân số.

- Tăng vì:
o   Điều kiện tự nhiên thuận lợi:
o   Nhờ chính sách đổi mới/đúng đắn của nhà nước.
o   Tăng cường đầu tư nước ngoài.
o   Áp dụng khoa học kỹ thuật:
o   Trong công nghiệp: công nghệ mới, máy móc hiện đại.
o   Trong nông nghiệp: thủy lợi, giống mới, công nghệ mới, thâm canh, tăng vụ, mở rộng diện tích, nhu cầu thị trường….
o   Trong chăn nuôi: nhu cầu thị trường, lao động dồi dào, kinh nghiệm từ lâu đời….
o   Lâm nghiệp: do chính sách trồng và bảo vệ rừng.

- Giảm vì:
o   Thị trường biến động.
o   Nông nghiệp giảm vì: đất nông nghiệp bị hoang hóa, chuyển đổi cơ cấu/mục đích sử dụng đất (chuyển sang đất chuyên dùng, lâm nghiệp, thổ cư…).
o   Lâm nghiệp: phá rừng bừa bãi, chuyển đổi cơ cấu/mục đích sử dụng đất (chuyển sang đất chuyên dùng, lâm nghiệp, thổ cư…).
o   Bình quân lượng thực/người giảm: dân số đông, tăng nhanh….

Nguồn lực:
- Tự nhiên:
o   Thuận lợi:     Đất, nước, khí hậu,… đối với nông nghiệp.
                           Vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên,… đối với ngành kinh tế.
o   Khó khăn:  Thiên tai, khô hạn, xói mòn, thời tiết,….
                        Địa hình hiểm trở, vỉa quặng sâu,….

- Kinh tế - xã hội:
o   Thuận lợi:
§  Lao động có chuyên môn kỹ thuật,… đối với công nghiệp.
§  Lao động có kinh nghiệm,… đối với nông nghiệp.
§  Chính sách của nhà nước (cả nông nghiệp và công nghiệp).
§  Cơ sở hạ tầng: đối với giao thông vận tải, chế biến lương thực thực phẩm, phát triển các ngành kinh tế.
§  Chính sách thu hút vốn đầu tư….

o   Khó khăn:
§  Vốn, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng yếu kém….
§  Thiếu lao động và thiếu lao động lành nghề.    


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com

Lên đầu trang