HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÁCH NHẬN BIẾT ĐỂ BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG (ĐỒ THỊ)

CÁCH NHẬN BIẾT ĐỂ BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG (ĐỒ THỊ)

CÁCH NHẬN BIẾT ĐỂ BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG (ĐỒ THỊ)Cách nhận biết:
-          Khi đề bài yêu cầu cụ thể: “em hãy vẽ đồ thị tả …”, em hãy vẽ đường biểu diễn … thì học sinh bắt buộc phải vẽ biểu đồ đồ thị mà không được vẽ các loại biểu đồ khác.
-          Khi đề bài xuất hiện một số cụm từ sau: phát triển, tăng trưởng, tốc độ gia tăng/tăng trưởng …
-         Khi đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ thể hiện nhiệt độ, tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên, thể hiện sự phát triển của một ngành kinh tế, sản phẩm hay một vài loại hình bất kỳ.
- Bắt vẽ biểu đồ có từ tốc độ tăng trưởng hoặc chỉ số phát triển.
- Cho năm đầu = 100%
- Bảng số liệu có 3 đối tượng trở lên và có 3 đơn vị trở lên
Các bước cần lưu ý:
-          Chú ý chia tỷ lệ cho cân xứng giữa 2 trục biểu đồ và phải ghi đơn vị ở 2 trục.
-          Biểu đồ đồ thị phải đảm bảo tính liên tục, không bị đứt khoảng.
-          Nếu đề bài cho 2 đơn vị khác nhau thì phải biểu hiện 2 đơn vị ở 2 trục khác nhau, không được biểu hiện 2 đơn vị trên cùng một trục. Vẽ thành phần nào thì căn cứ vào trục đơn vị của thành phần đó. Nếu có 2 trục đơn vị thì trục đơn vị thứ 2 phải ở năm cuối cùng của trục thời gian.
-          Chú ý chia tỷ lệ khoảng cách thời gian giữa các năm. Năm đầu tiên phải vẽ sát trục gốc tọa độ.
-          Chú ý chia giá trị trên trục tung theo đúng tỷ lệ xích và bắt đầu chia từ gốc tọa độ (0).
-          Vẽ theo trình tự đề bài cho chứ không xếp theo thứ tự từ thấp đến cao hoặc từ cao xuống thấp trừ khi đề bài yêu cầu sắp xếp.
-          Không được kẻ dấu -------------- hoặc gạch ngang ______________ trên biểu đồ.
-          Ghi số liệu ngay ngắn, rõ ràng trên từng chấm điểm để dễ so sánh và nhận xét.
-          Chỉ sử dụng những ký hiệu đơn giản, tránh vẽ những đường biểu diễn đôi.


Website/apps: iDiaLy.com
Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn


iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Lên đầu trang