HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Các bước khi khai thác Atlat địa lý Việt Nam

Các bước khi khai thác Atlat địa lý Việt Nam

Các bước khi khai thác Atlat địa lý Việt Nam
Các bước khi khai thác Atlat địa lý Việt Nam
- Kênh VIDEO: Youtube.idialy.com
- Webiste/app: idialy.com


Các bước khi khai thác Atlat địa lý Việt Nam
+ Bước 1 : Đọc  đề xem đề thi yêu cầu những gì?

+ Bước 2 : Để đáp ứng yêu cầu của đề thì cần phải sử dụng những bản đồ nào? Bản đồ ấy nằm ở đâu?

+ Bước 3 : Nắm vững bảng ký hiệu nằm ở mặt sau trang bìa số 1 và cố gắng nhớ được các ký hiệu thì càng tốt.

+ Bước 4 : Tìm đến bản đồ cần sử dụng (tên bản đồ), rất nhiều học sinh đã bỏ qua việc làm này, trong khi ở một trang bản đồ đôi khi có nhiều bản đồ với nhiều nội dung khác nhau, một nội dung nhưng nó lại có ở nhiều trang, nhiều bản đồ khác nhau. (Về cơ bản các nội dung về nguồn lực nằm ở nửa đầu, các nội dung về các ngành, các vùng nằm ở các trang sau)

+ Bước 5 : Xem trong bản chú thích: các nội dung mình cần tìm được kí hiệu như thế nào? Có những nội dung nào được thể hiện trên bản đồ đó? (Các màu sắc, các biểu đồ trên bản đồ, các kí hiệu… nó có ý nghĩa gì trên bản đồ đó?)

+ Bước 6 : Phân tích, tổng hợp, so sánh và rút ra nhận xét kết luận theo yêu cầu của đề thi – đây là việc làm khó nhất, đôi khi phải sử dụng nhiều bản đồ mới đưa ra được 1 kết luận, một nhận xét cần thiết.


- Website/app: iDiaLy.com
- Group:idialy.HLT.vn
- Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Atlat Việt Nam Các bước khai thác Tin tức
Lên đầu trang