HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Atlatvn - Cây công nghiệp

Atlatvn - Cây công nghiệp

Trang 19-Trên bản đồ cây công nghiệp thể hiện các cây mía, lạc, hồ tiêu, chè, thuốc lá, cafe, bông, dừa. Những nơi trồng nhiều cây công nghiệp trên đất nước ta được đặt các ký hiệu cây trồng vào đó.
          Ví dụ: các tỉnh Qtrị, Glai, Đlăk trồng nhiều hồ tiêu được đặt ký hiệu cây hồ tiêu vào các tỉnh đó.
          -Nền màu trên bản đồ thể hiện tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng DT gieo trồng đã s.dụng. Nền màu càng đậm, tỉ lệ diện tích gieo trồng càng cao.
          Ví dụ: Các tỉnh Bắc Bộ & Nam Bộ tỉ lệ : <15%. Tây Nguyên, ĐNB > 40%.
          -Ngoài bản đồ, có thiết kế các biểu đồ thể hiện diện tích cây công nghiệp phát triển qua các năm 1990, 1995, 2000.
          Ví dụ: Năm 1990, diện tích trồng cây công nghiệp  lâu năm là 657.000 ha, đến năm 2000 là 1.451.000 ha…
          -Dựa vào kiến thức đã học & bản đồ, HS đọc bản đồ để ghi vào bảng sau đây:

Tên cây công nghiệp

Phân  bố (tên tỉnh)

Nhận xét

- Website/app: iDiaLy.com
- Group:idialy.HLT.vn
- Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Atlat Việt Nam Bản đồ Hình ảnh 12 Kỹ Năng Atlat Lớp 12 Tin tức
Lên đầu trang