HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Atlatvn - Công nghiệp chung

Atlatvn - Công nghiệp chung

Trang 21*Nội dung chính của bản đồ thể hiện các TTCN và điểm công nghiệp phân theo giá trị sản xuất công nghiệp.
          -Các ký hiệu thể hiện các TTCN và điểm công nghiệp được đặt đúng nơi mà đối tượng chiếm giữ. Quy mô các TTCN  (ĐV: nghìn tỷ đồng) được biểu hiện bằng độ lớn nhỏ của vòng tròn. Quy mô lớn, kích cở vòng tròn lớn và ngược lại.
          VD: TTCN lớn nhất nước ta là TP.HCM có kích thước vòng tròn lớn nhất, các TTCN Thanh Hóa, Vinh, Quy Nhơn, Sóc Trăng,. . .là những TTCN nhỏ nhất có kích thước vòng tròn nhỏ nhất.
          -Trong các vòng tròn, còn có các ký hiệu biểu hiện các ngành công nghiệp. Trong vòng tròn càng có nhiều ký hiệu chứng tỏ ở đó càng tập trung nhiều ngành công nghiệp.
VD: Trong vòng tròn biểu hiện TTCN Hà Nội có 9 ký hiệu, biểu hiện có 9 ngành công nghiệp. Thái Nguyên có 4 ký hiệu, biểu hiện có 4 ngành công nghiệp, . . .
          -Số lượng ký hiệu trong một TT cũng thể hiện cấu trúc của ngành công nghiệp trong TT đó.
          *Ngoài các TTCN, các điểm công nghiệp ra, trên bản đồ còn có các mỏ khóang sản đang khai thác, các nhà máy thủy điện.

*Ngoài bản đồ còn có các biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp qua các năm 1995-2000; biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế; biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp phân theo nhóm ngành công nghiệp. 


- Website/app: iDiaLy.com
- Group:idialy.HLT.vn
- Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Atlat Việt Nam Bản đồ Hình ảnh 12 Kỹ Năng Atlat Lớp 12 Tin tức
Lên đầu trang