HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Atlatvn - Dân số

Atlatvn - Dân số

Trang 15

Quy mô dân số và sự phân cấp đô thị được trình bày rõ ràng trên bản đồ.
         Ví dụ:
-Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh ... cấp  đô thị dặc biệt
-Đô thị loại 1: Đà Nẵng, Biên Hòa...
-Đô thị loại 2: Huế, Vinh, Nha Trang...
-Đô thị loại 3: Thái Bình, Tam Kỳ, Bạc Liêu...
-Đô thị loại 4: Hà Tiên, Hà Tỉnh, Ninh Bình...
Dựa vào kiến thức đã học, bản đồ dân số, bản đồ hành chính tỉnh, HS đọc nội dung dân cư rồi trả lời các câu hỏi:
-So sánh mật độ dân số giữa vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-So sánh mật độ dân số giữa vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Trung du-miền núi Bắc Bộ.
-So sánh mật độ dân số giữa vùng Tây Nguyên và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-So sánh mật độ dân số giữa vùng Trung du-miền núi Bắc Bộ và vùng Tây Nguyên.
-So sánh mật độ dân số của các tỉnh vùng ven biển với các tỉnh miền núi nước ta.
-Nêu nhận xét về quy luật phân bố dân cư ở nước ta.
Bảng mẫu 1:
Mật độ (người/km2)
Phân bố (vùng thuộc tỉnh nào)
Nhận xét
< 50


50-100

101-200

201-500

501-1000

1001-2000

> 2000
Bảng mẫu 2:
Quy mô dân số
Tên đô thị
Loại mấy
> 1.000.000


500.001-1.000.000


200.001-500.000


100.001-200.000


50.001-100.000


< 50.000


-Trên trang bản đồ còn trình bày các biểu đồ. Mục đích của các biểu đồ phụ này nhằm giải thích rõ nội dung chính trình bày trên bản đồ. Biểu đồ Dân số Việt Nam qua các thời kỳ trình bày số dân nước ta tăng liên tục từ 1921-2003. Biểu đồ Cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trình bày tháp dân số Việt Nam ở hai thời điểm: năm 1989 và 1999, HS phân tích, so sánh hai tháp dân số về hai nội dung:
-Hình dạng của tháp dân số nói lên điều gì ?
-Cơ cấu dân số theo độ tuổi và theo giới tính ?
-Tỷ lệ dân số phụ thuộc ?
-Xu hướng thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ? Nguyên nhân ?
-Thuận lợi, khó khăn, biện pháp ?
-Phân tích biểu đồ cơ cấu dân số hoạt động theo ngành năm 2000 ? Nêu xu hướng chuyển dịch cơ cấu dân số hoạt động theo ngành ?
*Các loại biểu đồ:
1. Biểu đồ dân số Việt Nam từ năm 1921-2003 (đơn vị: triệu người)
2. Biểu đồ cơ cấu dân số theo độ tuổi và theo giới tính

3. Cơ cấu dân số hoạt động theo ngành (năm 2000)

______________


- Website/app: iDiaLy.com
- Group:idialy.HLT.vn
- Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Atlat Việt Nam Bản đồ Hình ảnh 12 Kỹ Năng Atlat Lớp 12 Tin tức
Lên đầu trang