news

Atlatvn - Du lịch

Atlatvn - Du lịch

Trang 25Thể hiện các TT du lịch, tài nguyên du lịch tự nhiên & nhân văn.
          -Các TT DL quốc gia như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM; các TT DL vùng là các vòng tròn nhỏ như  Lạng Sơn, Hải Phòng, Hạ Long, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Cần Thơ.
-Tài nguyên DL TN & NV như di sản thiên nhiên thế giới (Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng), hang động, suối nước nóng, bãi biển, di sản VH TG (Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn,. . .), các TNDL khác.
-Các biểu đồ thể hiện số lượng du khách & doanh thu DL, cơ cấu khách DL quốc tế phát triển qua các năm, cơ cấu khách DL QT thay đổi qua các năm.
          Kết hợp với kiến thức địa lý, các em sẽ tự giải thích được:
          + Tại sao thời kỳ 1996-1998 số lượng khách nội địa & QT đều tăng nhưng doanh thu lại giảm.

          + Cơ cấu mỗi loại khách DL QT năm 1996-2000 tăng hay giảm?…


- Website/app: iDiaLy.com
- Group:idialy.HLT.vn
- Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Atlat Việt Nam Hình ảnh 12 Kỹ Năng Atlat Lớp 12 Tin tức
Lên đầu trang