news

Atlatvn - Vùng bắc trung bộ

Atlatvn - Vùng bắc trung bộ

Trang 27-Thể hiện các yếu tố tự nhiên của vùng; các tài nguyên để phát triển kinh tế: rừng, khoáng sản, du lịch,. . .

          -Thể hiện các ngành kinh tế: CN & XD, Nông – lâm – thủy sản và Dịch vụ.

          -Biểu đồ GDP vùng so với cả nước.- Website/app: iDiaLy.com
- Group:idialy.HLT.vn
- Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Atlat Việt Nam Hình ảnh 12 Kỹ Năng Atlat Lớp 12 Tin tức
Lên đầu trang