HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Atlatvn - Vùng duyên hải nam trung bộ, tây nguyên

Atlatvn - Vùng duyên hải nam trung bộ, tây nguyên

Trang 28*Tự nhiên
          -Đối với vùng Duyên hải NTB:
          Thể hiện các yếu tố tự nhiên, các khoáng sản.
          -Đối với Tây Nguyên:
          Thể hiện là vùng đồi núi với các cao nguyên xếp tầng rộng lớn, giàu rừng, đất đỏ badan, tài nguyên du lịch
          * Kinh tế
         
-Đối với vùng Duyên hải NTB:
          Thể hiện các ngành kinh tế: CN & XD, Nông – lâm – thủy sản và Dịch vụ.
          -Đối với Tây Nguyên:

          Thể hiện các cơ sở chế biến ngành kinh tế: Lâm nghiệp, trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi trâu bò, lợn, g.cầm. Các cơ sở chế biến lâm sản, chế biến thực phẩm, dệt; các địa điểm du lịch nổi tiếng.


- Website/app: iDiaLy.com
- Group:idialy.HLT.vn
- Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Atlat Việt Nam Bản đồ Hình ảnh 12 Kỹ Năng Atlat Lớp 12 Tin tức
Lên đầu trang